DeDrontenaar.nl

Vrijdag, 5 juni 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Studenten uit Dronten maken agrarisch lespakket voor basisscholen

Redactie: M.H.

DRONTEN - Zes studenten van Vilentum Dronten hebben een agrarisch lespakket voor basisscholen gemaakt. ,,Ze willen daarmee aan zoveel mogelijk basisschoolleerlingen uitleg geven over de dagelijkse werkzaamheden op een boerderij en hoe dieren en planten opgroeien in ons land’’, aldus de christelijke agrarische hogeschool.

,,Het initiatief genaamd 'Boeren in beeld', moet bijdragen aan imagoverbetering van de sector en de kloof dichten die is ontstaan tussen boer en burger’’, schrijft de school in haar nieuwsbrief.

Aanzetten tot denken

Het lesmateriaal is geschikt voor leerlingen van groep 6, 7 en 8. Zij zijn volgens de studenten al behoorlijk kritisch. De studenten verwachten dat de stof die ze aanbieden de leerlingen tot denken aanzet. En dat ze het thuis ook ter sprake brengen: ,,Hoe meer er gesproken wordt over de sector, hoe meer onwetendheid we wegnemen en dus een stap zetten in de verbetering van ons imago.’’

Zie ook: boereninbeeld.nl.