DeDrontenaar.nl

Woensdag, 15 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Studenten Dronten krijgen het advies om vraaggericht te werken

Studenten Dronten krijgen het advies om vraaggericht te werken
Foto: Sorcha Tijmons
Redactie: M.H.

DRONTEN - De christelijke agrarische Aeres Hogeschool Dronten heeft vanmiddag het schooljaar 2016/’17 officieel geopend. Op uitnodiging van de studenten werd het woord gevoerd door twee gastsprekers. Hun boodschap: werk vraaggericht in plaats van aanbodgericht, wees flexibel

Verslag christelijke agrarische Aeres Hogeschool Dronten:

Ondernemen in onzekere tijden. Welke koers kies jij bij tegenwind. Dat was het thema van de opening hogeschooljaar bij Aeres Hogeschool Dronten, georganiseerd door studenten van de hogeschool. Twee gastsprekers uit de zuivelsector namen de studenten bij de hand en gaven tips hoe zij kunnen ondernemen in onzekere tijden.

Beide sprekers kwamen met een advies voor de toehoorders: werk vraaggericht in plaats van aanbodgericht, wees flexibel, maar behoud vooral je plezier in ondernemen!

Na een korte uitleg van Wil Bekkering, directeur Aeres Hogeschool, waarin zij toelichtte wat het belang van de nieuwe naam was (duidelijkheid van alle onderdelen binnen de Aeres Groep), startte het programma.

Bekkering vertelde dat ondernemen en ondernemerschap belangrijke speerpunten zijn binnen de hogeschool. Het certificaat ondernemerschap, wat de hogeschool al een aantal jaar heeft, toont dat niet alleen aan. Ook binnen het onderwijs is er veel aandacht voor ondernemerschap, zoals een minor en diverse student companies.

,,Ondernemen zit bij heel veel studenten van ons in de genen’’, zegt Bekkering. ,,Het heeft ons het bijzonder Kenmerk Ondernemen opgeleverd. Wij geven onze studenten handvatten om goed te ondernemen. Als het goed gaat, vier je je succes. Gaat het minder goed dan heb je als student van Aeres Hogeschool de tools in handen om hier goed mee om te gaan. ‘’

Het woord was vervolgens aan de twee gastsprekers: Klaas de Jong, COO van Royal A-Ware beet het spits af. Ondernemen is volgens De Jong nooit zeker. A-ware probeert zo goed mogelijk in te spelen op de ontwikkelingen in de markt. Ze streeft naar de kortste route van consument naar koe. De wensen van de consument zijn leidend. Royal A-Ware wil ketenpartner zijn van haar klant (op maat producten leveren en efficiënt produceren) ook zoekt de fabrikant naar directe samenwerking met melkveehouders.

Heb plezier

De Jong: ,,De melkveehouderij moet vraaggericht werken in plaats van aanbodgericht. Speel flexibel in op de markt. Dat doen wij ook met onze nieuwe vestiging in Heerenveen. Die hebben we gebouwd in een moeilijke tijd. We wilden een bepaalde capaciteit behalen en kunnen voor 50 % in onze eigen behoefte voorzien.’’

De Jong had na zijn verhaal nog een aantal tips voor de studenten in de zaal. Zorg voor een heldere strategie waar je zelf in gelooft. Ga niet gokken, maar schat je risico’s in. Ga op zoek naar de juiste partners, heb aandacht voor de kostprijs (op lange en korte termijn), heb oog voor de samenleving, maar als meest belangrijke: heb plezier!

De tweede spreker was Van Ittersum, melkveehouder en voorzitter districtsraad Royal Friesland Campina. Ook hij vertelde dat de onzekere periode van nu niet nieuw is: in 1983 toen het melkquotum kwam was er ook veel onzeker.

Van Ittersum vertelde wat voor koers hij als ondernemer vaart. Hij staat midden in de maatschappij en voelt zich verantwoordelijk voor de maatschappij. Ondanks dat hij een intensief melkveebedrijf heeft, is het hem bijvoorbeeld gelukt om weidevogels op zijn bedrijf te krijgen/houden.

,,Denk in oplossingen en zoek geen excuses. Ik koos bewust voor een geleidelijke groei van ons familiebedrijf waar de productiefactoren in balans zijn’’, vertelt Van Ittersum die 150 koeien melkt. Vooral het laatste is volgens hem bij veel bedrijven kwijtgeraakt: er is geen balans in de productiefactoren.

Van Ittersum adviseert de studenten om niet alleen een SWOT-analyse van het bedrijf te maken, maar ook van hen als persoon. ,,Waar ben je goed in, wat zijn sterke punten van je bedrijf. Blijf het analyseren! Maar oriënteer je ook op de wereld (Oost)Europa en Amerika). Hou je bezig met zaken waar je invloedt op hebt. Ga de wereld in, kijk rond en oriënteer je!’’

Wees ook kritisch naar je adviseurs/vertegenwoordigers, adviseerde Van Ittersum zijn publiek. ,,Omring je met goede adviseurs en niet met profiteurs. Zorg voor een vertrouwenspersoon waar je je twijfels mee kunt delen.’’ Hij eindigde zijn verhaal met het volgende advies: ,,Fiets hard als je meewind hebt, dan heb je een voorsprong als je tegenwind hebt.‘’