DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 6 juni 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Stelling van de Week | VVD en Leefbaar Dronten zien niks in verkeersdrempels

Redactie: M.H.

DRONTEN - VVD en Leefbaar Dronten, de twee partijen die momenteel het college van B en W vormen, zien als enige niets in verkeersdrempels. SP, GroenLinks en ChristenUnie zijn juist uitgesproken voorstander van verkeersdrempels.

Stelling van de Week:
Verkeersdrempels zijn een prima maatregel tegen te hard rijden.
.

Wekelijks legt DeDrontenaar.nl een Stelling van de Week voor aan de lezers en aan de politieke partijen. De standpunten van de politiek worden gepubliceerd op onze site èn worden verwerkt in onze kieswijzer (mijnstemhulp.nl/dronten).

SP - helemaal eens

Toelichting: verkeersdrempels zijn enorm irritant. En laten je remmen. En daarom zijn ze effectief. Maar niet als enige maatregel.

GroenLinks - helemaal eens

Door verkeersdrempels worden automobilisten gedwongen goed op te letten en langzamer te rijden. Drempels moeten wel met de toegestane snelheid veilig gepasseerd kunnen worden. Waar nodig kunnen andere snelheidsremmende maatregelen toegepast worden.

ChristenUnie - helemaal een

Verkeersdrempels zijn een goed middel om het verkeer af te remmen. Tegelijkertijd vindt de ChristenUnie ook dat dit middel een van de vele middelen is die ingezet kan worden in het kader van verkeersveiligheid.

Jezus Leeft - eens

Als de verkeersdrempels tactisch worden ingezet is het een prima hulpmiddel.

D66 - neutraal

Verkeersdrempels zijn redelijk effectief. Het zijn echter vaak bewoners zelf die te hard rijden; zij kennen immers hun wijk. Gemeente en inwoners moeten met elkaar het gesprek durven aan te gaan over het gedrag van automobilisten.

PvdA - neutraal

Verkeersdrempels zijn helaas nodig om oversteekplekken, wegen langs en bij scholen enzovoorts iets veiliger te maken. Het beroepsverkeer heeft er veel last van. Vandaar dat wij ook willen inzetten op het bedenken van innovatievere, slimmere manieren.

CDA - neutraal

Verkeersdrempels zijn effectief om hard rijden tegen te gaan. In woonwijken zijn ze soms ook een grote ergernis voor omwonenden. Het is belangrijk om inwoners te betrekken bij de (her)inrichting van hun wijk: snelheidsbeperkende maatregelen op maat.

Leefbaar Dronten - oneens

Drempels zijn milieubelastend en zorgen voor overlast zoals trillingen, waardoor mogelijke schade aan omliggende woningen niet is uitgesloten. Er zijn andere opties zoals versmallingen of snelheidsborden die indringend wijzen op te hard rijden.

VVD - oneens

De VVD is geen voorstander van verkeersdrempels. Andere verkeersremmende maatregelen kunnen net zo effectief zijn. We willen meer verkeerstoezicht binnen de bebouwde kom om asociaal weggedrag en onveilige situaties rondom scholen tegen te gaan.

Stelling van de Week | lezerspoll

Verkeersdrempels zijn een prima maatregel tegen te hard rijden

Helemaal eens24%
Eens26%
Neutraal6%
Oneens27%
Helemaal oneens17%
Onze internetpoll is geen wetenschappelijk verantwoorde steekproef.
Het geeft slechts een indicatie van de meningen van de lezers.

Gemeenteraadsverkiezingen