DeDrontenaar.nl

Maandag, 1 juni 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Stelling van de Week | Politiek opeens opvallend kritisch over omleggen van De Zuid

Redactie: M.H.

DRONTEN - Het voorstel om De Zuid te verleggen naar de andere kant van de Open Hof en daarvoor 2,6 miljoen euro uit te trekken, was een half jaar geleden volgens CDA-wethouder Nico Verlaan in beton gegoten. Inmiddels hebben alle politieke partijen hun twijfels, zo blijkt uit de reacties op onze Stelling van de Week.

Stelling van de Week:
De Zuid moet worden verlegd naar de andere kant van de Open Hof en dat mag best een paar miljoen euro kosten.
.
Leefbaar Dronten - neutraal

Voor instemming met een voorstel van Leefbaar Dronten voor de omlegging van de Zuid, zal draagvlak bij inwoners en omwonenden moeten zijn. Daarnaast moet door de omlegging de verkeersveiligheid en gebruikswaarde van dit deel van het centrum toenemen.

VVD - neutraal

De VVD gaat graag zuinig om met belastinggeld. Bij het verleggen van wegen moet het doel (rust, doorstroming of verkeersveiligheid) duidelijk zijn. Als dat niet duidelijk is, kan het geld beter ergens anders aan worden besteed.

PvdA - oneens

De PvdA is niet overtuigd van de noodzaak van het verleggen van de Zuid. Er zijn andere mindere kostbare alternatieven, die dienen te worden onderzocht, in samenspraak met de omwonenden.

D66 - oneens

D66 is benieuwd welk probleem wordt opgelost met het verleggen van De Zuid naar de andere kant van de Open Hof en mist diverse alternatieven. Wij zijn bovendien kritisch op de hoge kosten en missen voldoende inbreng van de bewoners en hun wensen.

ChristenUnie - helemaal oneens

Het is wat ons betreft niet helder welk probleem hiermee wordt opgelost. Dat zal eerst duidelijk gemaakt moeten worden. Vervolgens zal helder in kaart moeten worden gebracht welke oplossingsmogelijkheden er zijn.

GroenLinks - helemaal oneens

Voor het omleggen van De Zuid zijn geen steekhoudende redenen te vinden die deze kosten verantwoorden. GroenLinks zet de 2,4 miljoen liever nuttig in, zoals voor aanleg van goede fietspaden.

Stelling van de Week | lezerspoll

De Zuid moet worden verlegd naar de andere kant van de Open Hof en dat mag best een paar miljoen euro kosten

Helemaal eens13%
Eens4%
Neutraal10%
Oneens15%
Helemaal oneens58%
Onze internetpoll is geen wetenschappelijk verantwoorde steekproef.
Het geeft slechts een indicatie van de meningen van de lezers.

Gemeenteraadsverkiezingen

Dossier omleggen De Zuid