DeDrontenaar.nl

Woensdag, 15 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Stelling van de Week: Politiek eensgezind over zwembaden Biddinghuizen en Swifterbant

Stelling van de Week: Politiek eensgezind over zwembaden Biddinghuizen en Swifterbant
Foto: archieffoto
Redactie: M.H.

DRONTEN - De eerste Stelling van de Week van de stemwijzer van DeDrontenaar.nl heeft nog geen opvallende verschillen aan het licht gebracht. De partijen zijn het niet 100% met de stelling eens, maar vinden wel dat de zwembaden in Biddinghuizen en Swifterbant open moeten blijven.

Lezers kunnen stellingen aandragen voor onze stemwijzer. Wekelijks leggen wij een stelling voor aan de politieke partijen. Als die hun standpunten bekend hebben gemaakt, worden deze toegevoegd aan de stemhulp. Op die manier ontstaat er richting gemeenteraadsverkiezingen (maart 2018) een compleet beeld waar de partijen voor staan.

Stelling van de Week:

  • De gemeente houdt hoe dan ook de buitenzwembaden in Biddinghuizen en Swifterbant open, met of zonder burgerparticipatie.

D66

De actieve betrokkenheid van inwoners toont aan dat dit als een belangrijke voorziening van de dorpen wordt gezien. Die betrokkenheid willen wij als D66 graag ondersteunen door deze baden open te houden.

GroenLinks

GroenLinks vindt een zwembad belangrijk voor Biddinghuizen en Swifterbant. Maar er moet wel genoeg gebruik van gemaakt worden. Bevoegd personeel, goede veiligheid en goede hygiëne zijn vereisten. Inzet van vrijwilligers alleen indien nodig.

ChristenUnie

Goede voorzieningen dichtbij zijn erg belangrijk voor de omwonenden. Burgerparticipatie is voorwaarde. Je bent toch wel een beetje gek wanneer je een voorziening in de benen houdt die niet door de bewoners gedragen wordt!

Leefbaar Dronten

Initiatieven moeten alle kans krijgen en gefaciliteerd worden door de gemeente zodat maximaal ingezet word op een plan dat voorziet in de behoefte van de inwoners. Zij hebben een belangrijke stem in dit proces, het gaat om hun leefomgeving.

PvdA

Buitenzwembaden vinden wij een belangrijke voorziening voor de kernen Biddinghuizen en Swifterbant. We willen de kosten beheersbaar houden door burgerparticipatie, maar als dat niet mogelijk blijkt, dan mogen de inwoners daar niet de dupe van worden.

SP

De zwembaden in de dorpen hebben een enorme waarde. Dorpsbewoners hebben hier zwemles gehad en er is een sociale functie. De gemeente moet zelf initiatief nemen en mogelijkheden zoeken. Openhouden van de zwembaden is voor de SP het uitgangspunt.

VVD

Uiteraard wil de VVD Dronten dat de zwembaden openblijven! Wij zetten ons daarvoor elke dag in. Swifterbant en Biddinghuizen hebben betrokken inwoners en bedrijfsleven. Gezamenlijk de schouders eronder zetten versnelt en maakt (meer) mogelijk.

Wat vinden de lezers?

MijnStemhulp.nl