DeDrontenaar.nl

Donderdag, 13 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Stelling van de Week | CDA en Leefbaar Dronten enige tegenstanders van coffeeshop

Stelling van de Week | CDA en Leefbaar Dronten enige tegenstanders van coffeeshop
Foto: Facebook politie Dronten
Redactie: M.H.

DRONTEN - Van de partijen die op 21 maart meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, zijn Leefbaar Dronten en het CDA als enige tegen de komst van een coffeeshop. Dat blijkt uit de reacties op de Stelling van de Week van DeDrontenaar.nl.

Stelling van de Week:
Een coffeeshop in Dronten moet kunnen
.

SP - helemaal eens

Dronten zou wat de SP betreft moeten meedoen met legale weedteelt. Een coffeeshop zou hierin ook een spilfunctie kunnen hebben.

GroenLinks - helemaal eens

GroenLinks is voorstander van de vestiging van een coffeeshop in de gemeente. Dit maakt regulering, voorlichting en kwaliteitscontrole mogelijk.

PvdA - eens

Ja, een coffeeshop op een goed uitgekiende locatie moet kunnen. Gegarandeerde, toegestane sterkte en veilige kwaliteit. Flankerende voorlichting is voorwaarde.

D66 - eens

D66 staat pal voor vrijheid van het individu en zelfbeschikkingsrecht. Ook bij gebruik van softdrugs. Het moet wel uit de criminaliteit worden getrokken. Investeer in preventie en gezond leven, maar ook in een gereguleerde en gecontroleerde verkoop.

VVD - neutraal

De VVD Dronten is voor zo vrij mogelijk ondernemen in onze gemeente, maar wij zien geen meerwaarde in de komst van een coffeeshop. Als deze komt, mag dat voor ons niet ten koste van veiligheid, leefbaarheid en gezondheid van onze inwoners gaan.

Leefbaar Dronten - oneens

Een coffeeshop is alleen acceptabel als de productie van marihuana onder strenge controle van de overheid word toegestaan. De huidige regelgeving is tweeslachtig en werkt criminaliteit in de hand.

CDA - helemaal oneens

Het CDA wil geen coffeeshop in Dronten toestaan. Het Nederlandse drugsbeleid is achterhaald. Handel en verkoop van (soft)drugs is in handen van georganiseerde criminaliteit. Gezamenlijke aanpak door gemeenten, politie en justitie moet versterkt.

Gemeenteraadsverkiezingen

Coffeeshop

Stelling van de Week | lezerspoll

Een coffeeshop in Dronten moet kunnen

Helemaal eens23%
Eens11%
Neutraal9%
Oneens13%
Helemaal oneens44%
Onze internetpoll is geen wetenschappelijk verantwoorde steekproef.
Het geeft slechts een indicatie van de meningen van de lezers.