DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 11 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Reacties van lezers 32 | Belastingen omhoog, beter OV, marktkramen dichter naast elkaar

Reacties van lezers 32 | Belastingen omhoog, beter OV, marktkramen dichter naast elkaar
Weekmarkt De Schans
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Belastingen omhoog, beter openbaar vervoer, marktkramen dichter naast elkaar. Het zijn enkele suggesties voor het gemeentebestuur, die de lezers van DeDrontenaar.nl hebben doorgegeven via onze zomerenquête.

Suggesties van lezers:

  1. De gemeente Dronten bestaat uit meerdere kernen, maar keer op keer wordt er door het gemeentebestuur vooral naar de kern Dronten gekeken en worden Biddinghuizen, Swifterbant en Ketelhaven (!) achtergesteld. Terwijl daar net zoveel voorzieningen nodig zijn als in de kern Dronten. Het idee alleen al om de zwembaden in Biddinghuizen en Swifterbant door de bewoners te laten betalen terwijl er in Dronten een nieuw zwembad wordt gefinancierd door de gemeente is belachelijk. Iedere burger is gelijk toch, waar deze ook woont. Of betaald de Drontense kern burger ook extra belasting?

  2. Burgerzaken open houden voor onverwachte zaken, wachttijd afspraken vaak te lang om aan de beurt te komen.

  3. Openbaar vervoer: met de komst van de Hanzelijn is de Openbaar Vervoer Infrastructuur voor het centrum van de kern Dronten vast verbeterd, echter voor de buitengebieden en andere kernen is het OV hiermee verslechterd. De trein heeft ervoor gezorgd dat er minder streekbussen rijden (kennen we de Interliner nog die stopte in Dronten Zuid?), de tijden waarop de bussen rijden zijn versoberd. Probeer bijvoorbeeld niet voor 07:00 of na 20:00 vanuit het buitengebied weg te komen met het OV want dat lukt niet.

  4. Weg aan de Open Hof laten zoals het is. Hoeft niks aan te worden gedaan. Plus niet zeuren en Lidl laten komen. Wij willen een Lidl. Het maakt niet uit waar, als hij er maar komt .

  5. De weekmarkt op het plein laten. Zet de kramen wat dichter naar elkaar als ‘men’ vindt dat het dan gezelliger is.

  6. Geen geld naar ambtelijke of gemeentelijke doelen Meer geld naar publiek doelen en huisvesting.

  7. Ik vind het raar dat je anno 2018 met je restafvalzak 150 meter moet lopen om het te dumpen.

  8. Belasting omhoog, burgerparticiptie omlaag. Er moet ontzettend veel door burgers gedaan worden in plaats van door de gemeente. Maar daarvoor moeten deze burgers weer ondersteund en soms gecontroleerd worden door de gemeente. Een feestje georganiseerd door de buurt is leuk, maar zodra het echt belangrijk is dan is het een taak van de gemeente. Ouderenzorg, het buitenzwembaden open houden, speeltuintjes en groen onderhouden. Gewoon taken van de gemeente.

Reacties van lezers