DeDrontenaar.nl

Zondag, 9 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Reacties van lezers 3 | Studentenoverlast, hospice verplaatsen, hardrijders Schouwstraat

Reacties van lezers 3 | Studentenoverlast, hospice verplaatsen, hardrijders Schouwstraat
Schuur bij studentenwoning De Morinel
Foto: maartenheijenk.nl (archieffoto)
Redactie: M.H.

DRONTEN - Aanpak van overlast van studenten, bij omlegging van De Zuid het hospice verplaatsen, aanpakken van hardrijders op de Schouwstraat. Het zijn weer enkele plannen die zijn binnengekomen bij de zomerenquête van DeDrontenaar.nl.

Suggesties van lezers

  1. Meer aandacht parkeerproblemen in wijken waar veel studentenwoningen zijn. Meer handhaving overlast studenten. Meer aandacht voor huizenbezitters die hun waarde van hun huis enorm zien dalen door de studentenwoningen. Ook meer verplicht stellen dat aanzien van woningen beter wordt onderhouden en daar op handhaven. Onderhoud openbaar groen in alle wijken gelijk stellen en niet alleen de betere wijken van meer onderhoud voorzien. Wijk Oeverloper/Morinel is slecht in onderhoud openbaar groen.

  2. Graag iets doen aan fietsen op de trottoirs. Als je de voordeur uit gaat moet je eerst goed kijken of er geen fiets aan komt.

  3. Bewust met geld omgaan: geen geld over de balk gooien voor prestigieuze projecten, maar laat het met kleinere initiatieven bij de mensen terecht komen!

  4. De Lidl bouwen in Dronten west. Alleen de Albert Heijn is niet genoeg in west, de nieuwbouw woonwijk kan wel een goede supermarkt gebruiken!

  5. Beter luisteren naar de dorpelingen en als je iets stelt, blijf bij je mening tenzij er een sterk tegenargument wordt aangeboden.

  6. Meer ruimte geven aan ondernemers voor terrassen en uitstallen van producten.

  7. Wat ik graag zou willen zien is dat er op de Schouwstraat wat gedaan wordt aan het hard rijden! Bijvoorbeeld verhoogde zebrapaden!

  8. 1) Lidl in Dronten West voor evenwichtig aanbod, verdeeld over de gemeente. 2) Bij omlegging de Zuid, hospice verplaatsen naar een rustiger locatie (bijvoorbeeld vrijgekomen kavel Vierlander). 3) Bij voorzieningen WMO veel meer kijken naar ‘wat kan er’ in plaats van ‘wat hoeft niet’. 4) Een veel actievere handhaving in woonwijken draagt bij aan een veel prettiger woon-/leefklimaat.

Reacties van lezers