DeDrontenaar.nl

Zondag, 9 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Raad wil van buitengebied geen eenheidsworst maken

Raad wil van buitengebied geen eenheidsworst maken
Ingezonden door: onbekend
DRONTEN - De gemeente gaat op zoek naar een alternatief voor de windhagen rond tuinbouwgebieden. De gemeenteraad besloot donderdag unaniem om daar een onderzoek naar in te stellen. De raad wil het 'karakteristieke landschapsbeeld' van de voormalige fruitteeltgebieden behouden.

De gemeenteraad stelde donderdag het bestemmingsplan buitengebied vast. Daarmee werd een jarenlange procedure afgerond. Er werd niet meer gediscussieerd over het plan zelf. Alleen de windhagen vormden nog een punt van discussie.

D66 probeerde een wijziging in het bestemmingsplan aan te brengen, maar kreeg daarvoor de handen niet op elkaar. De coalitiepartijen CDA, VVD en Leefbaar Dronten kwamen met een voorstel dat minder ver ging. Zij willen een onderzoek dat op den duur kan leiden tot een wijziging van het bestemmingsplan. Hiermee stemde de raad wel in.

Loopgravenoorlog

Yvonne den Boer (D66) hoopte met haar amendement een "loopgravenoorlog met agrariërs" te vermijden. Zij constateerde dat boeren in plaats van windsingels en windhagen steeds meer "zielige forsythiaheggen" of "bonsaiversies van de beoogde windsingels" inplanten.

D66 stelde voor om erfeigenaren in de gelegenheid te stellen om in plaats van windhagen het erf te omringen met een windsingel. Geen enkele andere fractie ging met D66 mee. ,,Als we deze motie aannemen, betekent dat een verschraling van het buitengebied'', zei Jan Ammerlaan (Leefbaar Dronten), ,,Dan wordt het een eenheidsworst.''

,,Jammer'', concludeerde Yvonne den Boer, ,,De erfeigenaar is hier niet mee gediend, de uitstraling van ons landschap is hier niet mee gediend en de natuur is hier niet mee gediend.''

Fruittelers verdwijnen

Het probleem bij de windhagen is, dat veel fruitteelt om bedrijfseconomische reden is verdwenen. Deze gronden worden hergebruikt, maar voor veel agrariërs vormen de windhagen dan een belemmering. ,,En wij zijn van mening dat de gemeente niet mag veranderen in een grote, kale vlakte'', zei CDA-raadslid André Schuuring.

Alle partijen gingen akkoord met de motie van de drie 'regeringspartijen' om te kijken naar alternatieven. Paul Vermast (GroenLinks): ,,Wie kan er nu tegen een onderzoek zijn?''

Goedkoop onderzoekje

Burgemeester Aat de Jonge gaf de indieners van de motie nog wel de suggestie mee om bij een volgende gelegenheid ook de kosten van een onderzoek mee te nemen. ,,Maar de wethouder kennende zal het wel een goedkoop onderzoekje worden.''