Onderdeel van BrugMediaDagelijks online, elke 2e maandag van de maand op je deurmat in de gemeente DrontenUPLOAD HIER
uw eigen nieuws
op onze nieuwssite!
<< Ga terug

Raad moet alsnog oordeel vellen over omstreden Lidl-argumenten: „Een hele rare constructie”

Raad moet alsnog oordeel vellen over omstreden Lidl-argumenten: „Een hele rare constructie”
Roelof Siepel
Foto: ©maartenheijenk.nl

DRONTEN - De gemeenteraad heeft in januari de detailhandelsvisie van B en W uitsluitend voor kennisgeving aangenomen. De raad had namelijk nogal wat bedenkingen bij wat er geschreven stond over de Lidl in Dronten-west. Uitgerekend deze omstreden passages zijn nu letterlijk overgenomen in de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen en de komst van de supermarkt mogelijk te maken. „Een hele rare constructie”, vindt Ferdinand Zomerman (CDA).

Met name de fracties van CDA en PvdA wilden in januari weten of instemmen met de detailhandelsvisie ook groen licht voor de Lidl betekende. Ze kregen daar geen duidelijk antwoord op. Mede daarom werd besloten de discussie over wel of geen Lidl uit te stellen tot de behandeling van het bestemmingsplan.

Dat ontwerp-bestemmingsplan ligt sinds gisteren ter inzage. B en W hadden aangekondigd dat het in deze procedure uitsluitend over ruimtelijke ordening zou gaan. In het ontwerp staan echter ook de economische argumenten vóór de komst van de Lidl opgesomd.

Heel bijzonder

Ferdinand Zomerman wijst erop dat de gemeenteraad de detailhandelsvisie niet heeft vastgesteld, maar dat de teksten uit die visie nu wel zijn verwerkt in het bestemmingsplan. Daardoor wordt de raad straks via een omweg gevraagd om alsnog akkoord te gaan met de omstreden Lidl-passages: „Een hele rare constructie, heel bijzonder…”

De woordvoerder van het CDA was hier in januari al bang voor: „Daarom hebben we het college gevraagd waarom die passages over de Lidl in de retailvisie mòesten komen.”

Volstrekt logisch

De wethouders Irene Korting (economische zaken) en Roelof Siepel (ruimtelijke ordening) vinden de tekst uit het ontwerp-bestemmingsplan volstrekt logisch. Siepel ontkent dat het college economische motieven gebruikt: „Maar je moet in een bestemmingsplan wel aangeven welk beleid van toepassing is. Daar hoort ook het economische beleid bij.”

De wethouder vindt een verwijzing naar de detailhandelsvisie vanzelfsprekend, ook al is die nota niet door de raad vastgesteld. Hij ziet het niet als een politieke keus: „Het is een verplichting van de overheid om met de meest complete en meest actuele informatie te komen.”

Voldongen feit

Beide wethouders meldden in januari al, dat de komst van de Lidl wat hen betreft niet teruggedraaid kan worden. „Er zijn verregaande afspraken, de raad heeft erover besloten, het college heeft erover besloten”, zei Korting. „De Lidl is door de reeds ingezette procedure een min of meer voldongen feit”, aldus Siepel in zijn toenmalige rol als fractievoorzitter van de ChristenUnie.

Roelof Siepel wijst er in zijn nieuwe functie als wethouder op dat het bestemmingsplan nog niet vast ligt. Het ontwerp ligt zes weken ter inzage: „Ieder mag zijn of haar zegje erover doen: voorstanders en ook tegenstanders. Die argumenten worden door het college getoetst en dat wordt met een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Het is aan de gemeenteraad om daar een uitspraak over te doen en het bestemmingsplan vast te stellen. Of niet.”

Nota detailhandel gemeente DrontenOp de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo