DeDrontenaar.nl

Donderdag, 13 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Raad - Eerst een enquête, dan pas praten over Redeplein

Raad - Eerst een enquête, dan pas praten over Redeplein
Ingezonden door: onbekend
DRONTEN - De bespreking van de toekomst van het Redeplein is vanavond op initiatief van Leefbaar Dronten van de agenda van de raadscommissie gehaald. Een meerderheid van de raad vindt dat er eerst een enquête onder de bevolking moet worden gehouden.

B en W wilden aanvankelijk met de gemeenteraad praten over enkele concrete voorstellen voor een nieuwe inrichting van het Redeplein. Naderhand werd besloten dat het om een "open gesprek" zou gaan. Ook dat gesprek heeft vanavond echter niet plaatsgevonden.

Enquête geeft richting

Het was Jan Ammerlaan (Leefbaar Dronten) die dat gesprek helemaal niet zag zitten. Hij wil eerst weten wat de bevolking met het plein wil. ,,Pas daarna kunnen wij gericht discussiëren.'' De meerderheid van de gemeenteraad (D66, CDA, VVD en SP) was het daarmee eens.

ChristenUnie, PvdA en vooral GroenLinks stonden daar lijnrecht tegenover. Paul Vermast (GroenLinks) vroeg zich met name af welke vragen er aan de bewoners gesteld gaan worden: ,,Ideeën zijn er genoeg, dus als je een enquête wilt houden moet je wel weten waarover. Je moet hele concrete vragen stellen.''

Onderwerp te belangrijk

Foeke Bongers (D66) wees erop dat er inderdaad tal van ideeën over het plein bestaan onder bijvoorbeeld ondernemers en kunstenaars: ,,En die plannen nemen wij graag mee.''

Wethouder Dirk Minne Vis had graag het oriënterende gesprek met de gemeenteraad gevoerd, maar had er geen moeite mee om de bespreking uit te stellen. Hij wil de enquête deze zomer uitzetten, zodat de resultaten na de zomer bekend zijn en er dan besluiten genomen kunnen worden.