DeDrontenaar.nl

Maandag, 21 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Provincie en gemeente zetten volgende stappen voor windpark Dronten en Swifterbant

Provincie en gemeente zetten volgende stappen voor windpark Dronten en Swifterbant
Windplan Blauw
Foto: gemeente Dronten
Redactie: M.H.

SWIFTERBANT - Zowel de provincie als de gemeente hebben belangrijke stappen gezet op weg naar realisatie van het windplan Blauw ten noorden van Dronten en in de omgeving van Swifterbant. De provincie Flevoland keurde het projectplan goed. De gemeente Dronten ging akkoord met de welstandsadviezen.

Ten noorden van Dronten komen 16 windturbines met een maximale tiphoogte van 248 meter. Tussen Swifterbant en Lelystad zijn 21 windmolens getekend met een maximale hoogte van 213 meter. Daarnaast komen er nog 24 molens in het IJsselmeer, ten noordwesten van Swifterbant.

Swifterbant

Een deel van het windpark van initiatiefnemers Nuon en Swifterwint staat in het dorp Swifterbant ter discussie. Zo is het bestuur van Dorpsbelangen een petitie gestart tegen de bouw van twee windturbines in het Swifterbos en drie andere molens vlakbij het dorp.

Nadat de initiatiefnemers het plan op enkele punten hadden bijgesteld, hebben gedeputeerde staten nu het licht op groen gezet: „Het besluit om het projectplan definitief goed te keuren, inclusief de aangepaste kaart, worden samen met het ontwerp Rijksinpassingsplan ter inzage gelegd.”

Welstandsadviezen

B en W van Dronten hebben de zes welstandsadviezen voor het windplan bestudeerd. Deze bevatten volgens het college geen gronden om de aanvragen voor omgevingsvergunningen voor de windturbines te weigeren.

Wethouder Ton van Amerongen (VVD) benadrukt dat de gemeente slechts een beperkte taak heeft: „Wij moeten de aanvragen toetsen aan het plan dat door het Rijk is opgesteld.” De gemeente kan hier nog wel bezwaar tegen aantekenen.

Hij wijst er tevens op dat het welstandsadvies slechts een onderdeel is van de toetsingscriteria de omgevingsvergunning.

Windplan Blauw