DeDrontenaar.nl

Maandag, 6 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

PostNL heeft helemaal niet overlegd over schrappen brievenbussen

PostNL heeft helemaal niet overlegd over schrappen brievenbussen
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - PostNL schrapt in de gemeente Dronten 15 brievenbussen. Het bedrijf zegt de locaties van de brievenbussen met de gemeente en lokale belangenorganisaties te hebben vastgesteld. Ouderenbonden, gehandicaptenorganisaties en verenigingen van Dorpsbelangen in de gemeente Dronten weten echter van niets.

Anderhalve maand geleden vroeg één van de leden tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen Swifterbant aandacht voor het verdwijnen van brievenbussen. ,,We zijn daarna aan het zoeken gegaan, maar zijn ermee gestopt omdat er niets te vinden was’’, weet vice-voorzitter Douwe Kuperus.

Hoogst verbaasd

,,Een ander bestuurslid heeft deze week PostNL gewoon gebeld. Zij kreeg te horen dat er niets aan de orde was. ‘Als er iets gaat veranderen, wordt dat op de gemeentelijke pagina bekendgemaakt’, werd haar verteld. Diezelfde dag stond het artikel bij jullie op de site. Dus wij waren hoogst verbaasd’’, aldus Kuperus.

Ook met Dorpsbelangen Biddinghuizen heeft geen overleg plaatsgevonden, bevestigt voorzitter Willem Feiken.

Met de wijkbeheerder van de gemeente heeft PostNL wel contact gehad. B en W hebben ingestemd met de locaties voor zover ze op gemeentegrond staan: ,,Over de overige locaties zijn wij als gemeente slechts geïnformeerd.’’

Ouderen en gehandicapten

De ouderenbonden zijn uitsluitend op provinciaal niveau geïnformeerd. Op lokaal niveau heeft geen overleg plaatsgevonden, vertellen Arie Arkenbout (PCOB) en Frans Wesselink (KBO). De PCOB-voorzitter voegt eraan toe dat de brievenbussen ook in het Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten (OBD) niet aan de orde is geweest. Dit overlegorgaan adviseert de gemeente over het sociaal maatschappelijk beleid.

Ook de enige belangenbehartiger voor gehandicapten in Dronten (de stichting Onder Dak) is volgens voorzitter Judy Koopman niet gehoord: ,,Met ons is niet overlegd en ik ben benieuwd met welke lokale belangenorganisaties er dan wel gesproken is.’’

PCOB heeft geprotesteerd

Van de ouderen- en gehandicaptenorganisaties heeft vooralsnog alleen de PCOB protest aangetekend tegen de beslissing van PostNL. ,,Wij begrijpen dat ze moeten bezuinigen, maar het bedrijf schiet daarin door en ze verliezen de bereikbaarheid voor ouderen uit het oog’’, vindt Arkenbout, ,,We hebben daarover een brief gestuurd, maar we hebben niets meer gehoord.’’

Frans Wesselink kan wel leven met de nieuwe situatie: ,,Daar waar ze moeten staan, staan ze.’’ Ook Judy Koopman heeft geen overwegende bezwaren: ,,We kunnen wel roepen dat het een schande is, maar we hebben geen poot om op te staan. Ze voldoen aan de Postwet. We hopen er maar het beste van.’’

De voorzitter van Onder Dak verwacht dat het slechts voor een handjevol mensen problemen oplevert: ,,En daar moet wat voor te regelen zijn.’’