DeDrontenaar.nl

Zondag, 5 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Politieke partijen zijn voorzichtig als het gaat om inruilen van boerenland voor zonnepanelen

Politieke partijen zijn voorzichtig als het gaat om inruilen van boerenland voor zonnepanelen
Redactie: M.H.

DRONTEN - Alleen de VVD is het eens met de stelling 'Boerenland mag worden ingeruild voor zonnepanelen'. Jezus Leeft, Leefbaar Dronten en CDA zijn het ermee oneens en de rest is neutraal.

DeDrontenaar.nl heeft stellingen ontvangen van de lezers en voorgelegd aan de politieke partijen. De standpunten van de politiek zijn ook verwerkt in de stemwijzer van deze krant.

Stelling:
Boerenland mag worden ingeruild voor zonnepanelen.

VVD - eens

Wij vinden het eigenlijk zonde als de goede Drontense landbouwgrond voor zonnepanelen wordt gebruikt. Er zijn nog genoeg daken en braakliggend terrein waarop panelen kunnen komen. Boeren zijn echter baas over eigen grond.

PvdA - neutraal

Dat is aan de boeren, als zij daarmee een goede basis voor hun inkomen kunnen leggen en het landschap geen geweld aan doen, moet het zeker kunnen. In overleg met de sector wel komen tot een maximum aantal m2 per bedrijf.

SP - neutraal

Land is belangrijk voor de agrarische sector. Zonnepanelen zijn belangrijk voor groene energie. Als mogelijk mag land ingeruild worden voor panelen.

D66 - neutraal

D66 is voorstander van grootschalige inzet van zonnepanelen. Maar wij zien die liever op daken van boerderijen en bedrijfspanden. Wij zijn geen voorstander van plaatsing op vruchtbare landbouwgrond.

ChristenUnie - neutraal

Eerst moet bezien worden of ook de daken van (bedrijfs)gebouwen en woningen van zonnepanelen zijn te voorzien. Daarbij ook denkend aan zonnepanelen boven parkeerterreinen.

GroenLinks - neutraal

Flevoland heeft de beste landbouwgrond van de wereld. Deze kan beter worden gebruikt voor de productie van biologisch voedsel zolang niet alle daken vol liggen met zonnepanelen. Dat we over moeten op duurzame energie staat buiten kijf.

Jezus Leeft - oneens

We zijn onder andere voor lokaal geproduceerd voedsel.

Leefbaar Dronten - oneens

Laten we zuinig zijn op ons landbouwgrond, er mogen best wat overbodige hoeken of reststukken worden gebruikt maar wat Leefbaar Dronten betreft zeker niet de o zo belangrijke productiegrond.

CDA - oneens

Onze vruchtbare landbouwgrond is nodig om voedsel te produceren voor de wereldbevolking. Zolang er nog daken zijn die benut kunnen worden voor zonnepanelen en er andere onbenutte grond is, wordt landbouwgrond niet (alleen) voor zonnepanelen gebruikt.

Stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen