DeDrontenaar.nl

Donderdag, 6 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Pleidooi voor ontsluiting Dronten-zuid via rotonde Biddingerringweg - Dronterweg

Pleidooi voor ontsluiting Dronten-zuid via rotonde Biddingerringweg - Dronterweg
De huidige bussluis.
Foto: Google Streetview
Redactie: M.H.

DRONTEN - Bij de gemeenteraad ligt het verzoek om Dronten-zuid te ontsluiten via de nieuwe rotonde op de kruising Biddingerringweg - Dronterweg. Het voorstel is om de bussluis voor buslijn 147 (Dronten - Harderwijk) te openen voor het verkeer van en naar de wijk.

„Ik verwacht dat een groot aantal mensen vanuit Dronten-zuid, die nu via de Fazantendreef, Kruidendreef en De Zuid richting Biddinghuizen, Kampen en Lelystad gaan, gebruik zullen maken van deze nieuwe ontsluiting”, aldus de briefschrijver, wiens naam door de gemeente niet is bekendgemaakt.

Verkeersveiligheid

Het plan spreekt over een ‘aanzienlijke ontlasting van het verkeer’ op doorgaande straten in de wijk. De inzender verwacht dat dit de verkeersveiligheid ten goede komt.

Vermoed wordt dat er door die extra aansluiting ook minder hard gereden wordt op de nieuwe rotonde: „Waardoor de oversteek van fietsers veiliger wordt. De bepleitte fietstunnel hoeft dan niet te worden aangelegd.”

Sluipverkeer

Het plan is al eerder ingediend, maar ondervond toen weinig enthousiasme: „Gevreesd werd voor een toename van sluipverkeer vanuit Biddinghuizen richting het centrum van Dronten.”

„Ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die via deze route hun weg zoeken richting het centrum. Via De Zuid of De Wissel lijkt me veel meer voor de hand liggend om naar het centrum te gaan, dan via een woonwijk waar maar 30 kilometer per uur gereden mag worden.”

Nieuwe rotonde

Het zou een verademing zijn voor de bewoners in Dronten Zuid Oost als we via deze weg Dronten uit kunnen. Het scheelt niet alleen veel tijd maar ook hoef je de Kruidendreef niet meer helemaal uit te rijden. Die weg is niet prettig om op te rijden. Je bent dan snel uit de woonwijk zodat het gevaar voor spelende kinderen ook weg is voor het overgrote deel. Tel daarbij het feit dat veel bestuurders zich niet aan de regels houden (geen richting aangeven, te hard rijden) en de buurt wordt er ook veiliger door. Van mij mag de bussluis direct aangepakt worden als ontsluiting.
Gert Barendsen | vrijdag 12 juni 2020 09:26
Het zal beslist geen verademing zijn voor de bewoners in Dronten Zuid Oost! Nog meer verkeer op de toch al drukke Fazantendreef! Het scheelt misschien enkele minuten, het gevaar op ongelukken, velen laten hun hond uit aan de overzijde van de weg, er spelen veel kinderen in de bosjes, wordt groter en op de weg houdt men zich niet altijd aan de snelheid. Na 2,5 jaar met succes actie te hebben gevoerd bij de provincie tegen de geluidsoverlast op de Biddingringweg en er gelukkig deels geluidswerende maatregelen komen zou er met zo’n voorstel alles te niet worden gedaan. De fietsers van en naar Biddinghuizen hoeven de Biddingringweg niet meer over? Kortom NIET DOEN!
Jan Benning | vrijdag 12 juni 2020 10:29