DeDrontenaar.nl

Maandag, 10 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

OVDD zet zich af tegen gemeenteraad Dronten: „Uitstel vliegveld Lelystad onaanvaardbaar”

Redactie: M.H.

DRONTEN - Ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD) staat inzake de uitbreiding van vliegveld Lelystad lijnrecht tegenover de gemeenteraad van Dronten. „Wij onderschrijven het standpunt van de gemeenteraad niet en vinden het niet wenselijk dat er nu tot uitstel zou worden besloten.” De vereniging schrijft dit in een brief aan de leden van der kamercommissie Infrastructuur en Milieu.

Alle fracties van de gemeenteraad hebben vorige week een brief ondertekend met het verzoek de uitbreiding van het vliegveld pas te laten starten na de herindeling van het luchtruim in 2023.

Grote kansen

OVDD wijst op de economische ontwikkelingen die het vliegveld met zich meebrengt en ziet grote kansen: „Ook voor Dronten en de in Dronten gevestigde ondernemers. Dit is nu reeds gaande: Dronter ondernemers zijn al actief op en rond het vliegveld.”

Volgens de ondernemersvereniging kan het vliegveld bijdragen aan een verbetering van het het vestigingsklimaat in Dronten. „Ook voor de lokaal actieve ondernemers kan er een positieve impuls van uitgaan.”

Bezorgdheid

Wel begrijpt OVDD de bezorgdheid over mogelijk extra overlast: „Daarom is snelheid in het nadere onderzoek en helderheid op korte termijn geboden. Maar laat het niet leiden tot uitstel tot 2023 of later.”

Oude discussie

OVDD wijst erop dat het om een oude discussie gaat en dat de gemeente Dronten in het verleden heeft ingestemd met de adviezen van de Alderstafel: „Uitstel van de opening van Lelystad Airport is naar onze mening in strijd met die afspraken.”

„Uitstel is onaanvaardbaar”, zo besluit OVDD haar brief, „Dat schaadt de economische ontwikkelingen van onze regio en plaatst ons terug in de tijd. En dat moeten we als ondernemers niet laten gebeuren.”

    Brieven

    Reactie GroenLinks

    Video OVDD