DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 14 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Opnieuw minder subsidie voor evenementen in winkelcentrum Suydersee

Redactie: M.H.

DRONTEN - Het subsidiebedrag voor de levendigheid in winkelcentrum Suydersee gaat in 2019 weer verder naar beneden. B en W schatten het op 150.000 euro. Bij de start van de reclamebelasting drie jaar geleden ging het gemeentebestuur nog uit van een jaarlijkse subsidie van 195.000 euro.

In het verleden werden de activiteiten in het winkelcentrum georganiseerd door de winkeliersvereniging. Tal van winkeliers waren echter geen lid en daarom werd besloten een reclamebelasting voor àlle winkeliers in te voeren. De opbrengst van die belasting gaat één op één naar de stichting DOES.

Jaarlijks gedaald

„Sinds de invoering van de reclamebelasting is de opbrengst jaarlijks gedaald”, schrijven B en W. Dit heeft onder andere te maken met leegstand.

De afhandeling van de belasting duurt in verband met eventuele bezwaren maar liefst drie jaar. Daardoor kwam de stichting DOES in 2017 enigszins in de problemen, toen de subsidie 20.000 euro lager uitviel dan begroot. Met het oog daarop is de opbrengst voor 2019 door de gemeente een stuk voorzichtiger ingeschat.