DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 31 maart 2020

Dagelijks online, elke 2e maandag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

„Om uw veiligheid te waarborgen wordt de Drontermeerdijk verstevigd”

Redactie: M.H.

DRONTEN - „Om uw veiligheid in de toekomst te waarborgen is het noodzakelijk dat de Drontermeerdijk wordt verstevigd”, schrijft waterschap Zuiderzeeland. De werkzaamheden hiervoor worden uitgevoerd van 2019 tot en met 2021 en op dinsdag 27 juni is er een inloopavond over dit project.

De versterking van de dijk maakt onderdeel uit van alle werkzaamheden in de IJsseldelta bij Kampen. Hierbij wordt ook de Roggebotsluis verwijderd en het recreatiegebied Roggebot beschermd tegen hoog water. Bij Roggebotsluis werd tevens een nieuwe brug gebouwd.

De informatieavond begint op 27 juni om half zeven en wordt gehouden in de Revehof.

Ophogen Drontermeerdijk

Aanvang: dinsdag 27 juni 2017 18:30