DeDrontenaar.nl

Woensdag, 12 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Nog steeds onduidelijk waar in Dronten de verzameling studentenkamers moet komen

Nog steeds onduidelijk waar in Dronten de verzameling studentenkamers moet komen
Wethouder Peter van Bergen (Leefbaar Dronten)
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - De komende drie jaar moeten er in Dronten 450 tot 550 woonplekken voor studenten worden gerealiseerd. Waar die moeten worden gebouwd? Dat blijft vooralsnog onduidelijk. „Dat ligt aan de markt”, zegt wethouder Peter van Bergen (Leefbaar Dronten).

‘Wij bouwen niet zelf”, benadrukt de wethouder, „Als partijen zich uitgedaagd voelen en zich melden, dan gaan wij in gesprek en kijken we in hoeverre we het mogelijk kunnen maken.” Hij stelt dat de gemeente de drempel zo laag mogelijk maakt: „Als er vragen zijn, doen wij ons best om mee te helpen.”

Binnen bebouwde kom

B en W bespreken de komende maand een beleidsvisie voor de studentenhuisvesting met de gemeenteraad. De plannen spreken over nieuwbouwlocaties met maximaal 300 studenten.

Op de campus is in ieder geval ruimte: „Daar kan het.” Voor de rest denkt het gemeentebestuur aan locaties binnen de bebouwde kom. Er zijn wel allerlei voorwaarden waar de huisvesting aan moet voldoen. Zo moet er een vastgestelde buffer zijn tussen bestaande woningen, is een zogenaamd ‘beheerplan’ verplicht en moeten de studenten hun auto’s op eigen terrein parkeren.

Een maximumhoogte wordt in de beleidsvisie van het college niet genoemd. „Maar je moet niet aan studentenflats denken”, stelt Peter van Bergen.

Niet in de rij

Vooralsnog staan projectontwikkelaars niet in de rij om studentenhuizen te bouwen. Dit in tegenstelling tot huisvesting voor arbeidsmigranten.

Om het bouwen toch te stimuleren heeft het gemeentebestuur een zogenaamde ‘terugvaloptie’ in haar beleid opgenomen. Dit betekent dat er ook niet-studenten mogen wonen, mocht er sprake zijn van ‘aantoonbaar langdurige leegstand’.

Studentenhuisvesting