Onderdeel van BrugMediaDagelijks online, elke 2e maandag van de maand op je deurmat in de gemeente DrontenUPLOAD HIER
uw eigen nieuws
op onze nieuwssite!
<< Ga terug

Nieuwjaarsspeech burgemeester Jean Paul Gebben (letterlijke tekst)

Nieuwjaarsspeech burgemeester Jean Paul Gebben (letterlijke tekst)
Foto: maartenheijenk.nl

Dames en heren, in welke hoedanigheid u hier ook bent: als inwoner, maatschappelijke partner, of misschien als ondernemer, namens de verenigingen van Dorpsbelangen Biddinghuizen en Swifterbant, STADronten, de gemeenteraad en het College heet ik u van harte welkom op deze 48e verjaardag van de gemeente Dronten.

Een Nieuwjaarsontmoeting die wat anders is dan u gewend bent. Was de vorige manier dan niet goed? Integendeel, maar als je nooit iets verandert dan blijft alles voor eeuwig zoals het was en dat kan voor een pionierende gemeente natuurlijk nooit het geval zijn. Een avond hier op het binnenplein van De Meerpaal. Geen kaartjes meer reserveren vooraf en dus ook geen risico dat er geen plek voor u is. Een avond waarop we de Verbinding zoeken, maar ook waarin u straks uitgedaagd wordt om eens heel anders naar situaties te kijken.

Wat u bij binnenkomst wellicht opviel was dat daar niet alleen het College van Burgemeester en Wethouders stonden om u welkom te heten, maar dit jaar ook de besturen van de Verenigingen van Dorpsbelangen Biddinghuizen, Swifterbant en StaDronten. Hiermee willen wij benadrukken dat we één mooie gemeente zijn, met drie gezellige, karaktervolle dorpen!

Een nieuwjaarsreceptie is natuurlijk een moment van toasten en gelukwensen, maar ook van even terug- en vooruitkijken. Ook hier ontkomt u daar niet aan.

Mijn meest bijzondere moment in 2019 zal voor u geen verrassing zijn, dat was op vrijdag 14 juni, om half drie ‘s middags. Het moment dat ik geïnstalleerd werd als burgemeester van deze prachtige gemeente. Het warme welkom maakte bijzonder veel indruk op mij en mijn gezin. En het typeerde gelijk de Drontense cultuur: Voel je welkom. En gelijk daarna: Wat ga je bijdragen? Want als er iets is dat ons Drontenaren bindt, dan is het wel dat we samen bouwen aan deze gemeente, niemand uitgezonderd. Ik kom daar aan het einde van mijn toespraak op terug.

Festivals

Ik begon in een vrij goede periode, namelijk het festivalseizoen. Ik heb dit het afgelopen jaar al vaak gezegd, en dat doe ik nu weer: ik ben bijzonder onder de indruk van de gigantisch professionele operatie achter deze grootse muziekfestivals in onze gemeente, Lowlands en Defqon.1. Binnen een paar dagen staat er een complete stad, heel bijzonder om dat voor de eerste keer te zien en mee te maken. Wereldfestivals die plaatsvinden in deze gemeente.

Een festival dat ook bijzonder veel indruk heeft gemaakt is het Wijland festival. Een – in vergelijking met de eerder genoemde namen - , relatief klein en ‘lief’ festival in het Wisentbos met gratis toegang voor jong en oud.

Ik was net een paar dagen aan het werk toen ik werd gevraagd om een speech te geven op het festival. Daar was ik nog redelijk ontspannen onder, ik heb inmiddels enige ervaring met spreken voor grote groepen mensen, maar wat me op de dag van het festival duidelijk werd, was dat ik een speech zou geven tijdens een ‘silent disco’.

Voor de mensen onder ons die onbekend zijn met dit fenomeen: iedereen draagt een koptelefoon waar muziek doorheen te horen is. Voor de rest is het muisstil. Ik realiseerde me op dat moment, dat alles wat ik zou zeggen, direct binnen zou komen bij de bezoekers via de koptelefoon, elk woord. Dat vond ik enorm spannend. Ik voelde me kwetsbaar, maar, al omdenkend, dacht ik: ik kan echt impact maken, mensen raken, echt verbinding maken met deze mensen, op individueel niveau: wat een kans eigenlijk!

Verbouwing gemeentehuis

Een groot thema dit jaar was het plan voor de verbouwing van het gemeentehuis. En, misschien heeft u het gemist, maar we waren dit jaar een paar uur lang wereldnieuws. De lokale pers schreef namelijk dat ‘er een reële optie was dat voetballer Hakim Ziyech een standbeeld zou krijgen in het vernieuwde gemeentehuis van zijn geboorteplaats Dronten.’ Dat werd opgepakt door de landelijke media en zelfs de Franse media berichtten een paar uurtjes later hetzelfde. Dronten was wereldnieuws. En de Drontenaren zelf? Die haalden hun schouders erover op, typisch Drontense nuchterheid.

Over de verbouwing zelf was wel wat te doen trouwens. Het gemeentehuis is ook het huis van de samenleving, logisch dat u als inwoner daar ook wat van vindt, en mag vinden.

Dus hebben we dat ook echt samen opgepakt. Met een mooi inwonersparticipatietraject met een prachtige tentoonstelling als resultaat, onverminderd goede dienstverlening en het ondersteunen van maatschappelijke organisaties door het weggeven van de meubels die wij niet meer nodig hebben.

Complimenten voor de organisatie, die zonder mopperen en vol goede moed ruim een jaar lang op verschillende locaties hetzelfde mogelijk blijft maken, voor u.

Maatschappelijke partners en inwoners

Minister Grapperhaus bracht het voorjaar van 2019 een bezoek aan Biddinghuizen, waar hij in gesprek ging met agrariërs over hoe we de handen ineen kunnen slaan om ondermijning tegen te gaan. Onderwereld en bovenwereld vermengen zich, door samen goed op te blijven letten kunnen we dat voor zijn en er grip op krijgen.

De Minister-President bezocht de Aeres Hogeschool en ging in gesprek met studenten over innovatieve ideeën, hoe we positief om kunnen gaan met de klimaatverandering.

We gingen dit jaar ook onverminderd door met het ineenslaan van de handen met maatschappelijke partners en inwoners om Dronten mooier en beter te maken. Ook dat viel landelijk op. Minister De Jonge kwam op 16 december langs om landelijk te leren van hoe wij in Dronten de strijd tegen eenzaamheid aangaan via de coalitie tegen eenzaamheid. Onze Drontense aanpak tegen eenzaamheid is een prachtig voorbeeld van hoe de gemeente als partner aan tafel zit en ondersteunt waar mogelijk, maar geen bepalende factor is. De verbinding onderling met elkaar zoeken, dat is ook onderdeel van nieuwe verbindingen.

Ook ander soort verbindingen werden gelegd. In 2018 tekenden gemeenten en provincie namelijk een convenant glasvezel buitengebied, waardoor de markt het overnam en samen met agrarische ondernemers en LTO als kartrekkers ging men aan de slag zodat er nu al op diverse delen van het buitengebied van de gemeente Dronten de glasvezel in de grond ligt.

In 2020 worden mooie stappen gemaakt met het langverwachte MFC in Swifterbant en MFG 2 in Biddinghuizen, daar kijken we gezamenlijk naar uit. We blijven eraan werken om onze jongeren, te begrijpen en tegemoet te komen waar dat kan. Tegelijkertijd accepteren we geen vernielingen en we treden daar hard tegen op.

Ik heb afgelopen weken en dagen veel e-mails gekregen van bezorgde inwoners, niet alleen uit Swifterbant, maar ook uit Dronten en Biddinghuizen. Burgemeester DOE ER EENS IETS AAN! Ik begrijp die reacties en ze raken me ook. Maar tegelijk zeg ik u dat we een gemeente zijn met 334 m2. Politie en toezichthouders kunnen niet overal tegelijk zijn. Alleen al in de nieuwjaarsnacht reden 24 agenten de hele nacht door Noord-Oost Flevoland, stonden onze brandweermensen klaar om uit te rukken voor uit de hand gelopen vreugdevuren en reden onze gemeentelijke medewerkers rond om te strooien EN om PUT-DEK-SELS terug te plaatsen.

U heeft het ongetwijfeld gehoord, in Arnhem vond een enorme tragedie plaats: Vuurwerk, brandstichting met twee dodelijke slachtoffers tot gevolg. Mijn gedachten zijn de afgelopen dagen meerdere keren uitgegaan naar de overleden vader en zijn zoon en naar de moeder en haar dochter die in het ziekenhuis liggen...

Ik kan niet genoeg benadrukken dat het maar om een kleine groep gaat, maar het is wel die kleine groep die verantwoordelijk is voor veel overlast. Ook als inwoners hebben we hier een verantwoordelijkheid. Ouders, buren, vrienden, signaleer, bel, geef door! Alleen samen kunnen we deze kleine groep aanpakken.

Laten we ons toch alstublieft beseffen dat ook wij de krant hadden kunnen halen: “Slachtoffers door verwijderde putdeksels...”

Het goede gesprek

Er was dit jaar, zoals dat logisch is en ook hoort bij een samenleving, verdeeldheid op onderwerpen. Zoals bij de windplannen, enerzijds enorm belangrijk voor onze bijdrage aan de klimaatafspraken en anderzijds een heet hangijzer voor een deel van onze gemeente. Ik hoop dat we ons blijven laten leiden door het goede gesprek en dat we ons niet uit elkaar laten drijven. Laten we op zoek blijven naar de gemene deler: wat verbindt ons wèl? In 2020 gaan gemeente, maatschappelijke partners en inwoners samen aan de slag om plannen te maken om via de gebiedsgebonden bijdrage te investeren in landschap, duurzaamheid en leefomgeving. Elkaar vinden op het hogere doel, een duurzaam mooiere gemeente.

Samenwerkingen

We keken dit jaar over onze grenzen heen: we versterkten de samenwerking met Urk en Noordoostpolder en organiseerden de regio Zwolle Dag. Mooie samenwerkingen, die we ook echt nodig hebben om onze positie te versterken. En een evenement organiseren kunnen we wel in Dronten, dus daar hebben we ook echt indruk mee gemaakt op onze partners. Onze ondernemers kregen daar ook een mooie rol, en met recht, want we zijn enorm trots op het ondernemerschap in onze gemeente.

Boodschap

Heb je nog een boodschap...? Ja!
In onze maatschappij kennen we allemaal het onderscheid tussen het private domein en het publieke domein. Even heel simpel gezegd: Het private domein is dat wat toebehoort aan u als privépersoon of organisatie: uw huis, tuin etc. Het publieke domein is datgene dat toebehoort aan ons allemaal: de straat, de pleinen, speeltuinen etc.

In de afgelopen jaren zien we dat mensen zich als individu terugtrekken in hun private domein en dat het publieke domein meer en meer gekoppeld wordt aan de overheid...

Dit leidt mijns inziens tot 2 ongewenste ontwikkelingen:

In de eerste plaats heeft het als gevolg dat we steeds minder met elkaar in gesprek zijn over zaken in ons private domein en in de tweede plaats zien we dat de verantwoordelijkheid over het publieke domein meer en meer enkel en alleen als verantwoordelijkheid van de overheid wordt gezien. En dat is natuurlijk grote onzin. Het publieke domein is niet alleen van de overheid. Het publieke domein is van ons allemaal. Het is niet de overheid die primair verantwoordelijk is voor een prettige samenleving om in te leven, maar wij dragen als individuen allemaal die verantwoordelijkheid. De overheid speelt er hoogstens een regulerende rol.

Een prettige samenleving, een leefbare gemeente Dronten, gezellige dorpen om in te wonen en fijne buren om naast te leven is de verantwoordelijkheid van ons allemaal.
Ik spreek dan ook de wens uit dat iedere inwoner van de gemeente Dronten, ieder vanuit zijn eigen perspectief en beleving zich niet afvraagt: “Kan ik er wat aan doen...?” maar in plaats daarvan zich de vraag stelt: “Wat ga ik er aan doen...?” en helemaal mooi zou het zijn als u daarna om u heen vraagt: “Wie doet er met mij mee?”

Einde

Ik wil u, ons allemaal, meegeven voor 2020 dat we met elkaar kwetsbaar en echt durven te blijven en vanuit daar echt de verbinding met elkaar te blijven zoeken. Koester het kleine, het lieve in onze samenleving. Want dat maakt ons enorm groot. Laten we voorkomen dat we ons laten meeslepen, door de (social) media, internationale media of door populaire makkelijke praatjes van wie dan ook: blijf ruimte geven aan dat goede gesprek dat we met elkaar te voeren hebben. Het hele jaar door.

De samenleving leven we samen: laten we onze Drontense nuchterheid inzetten om in 2020 samen nog meer mogelijk te maken.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo