DeDrontenaar.nl

Donderdag, 13 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Lidl gaat door, zorgen over Swifterbant blijven: „Trieste dag, funest voor winkelstructuur”

Lidl gaat door, zorgen over Swifterbant blijven: „Trieste dag, funest voor winkelstructuur”
Willemien Wever (CDA)
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Zoals het zich liet aanzien, heeft de gemeenteraad vanavond het bestemmingsplan voor Dronten-west gewijzigd en daarmee het licht op groen gezet voor de komst van de Lidl-supermarkt. Tegelijkertijd uitten vrijwel alle raadsfracties opnieuw hun zorgen over de toekomst van winkelcentrum Swifterbant. Unaniem werd op initiatief van de PvdA een motie aangenomen, die moet leiden tot een ‘dorpsvisie’ voor Swifterbant.

De bezorgdheid over Swifterbant was uiteindelijk voor slechts twee raadsleden aanleiding om tegen de Lidl te stemmen. „Ik besef dat ik me in Dronten-west niet populair maak”, zei Trudy Stoker (VVD), „Maar ik vrees oprecht dat de komst van de Lidl ten koste van het winkelcentrum Swifterbant en op den duur misschien ook Biddinghuizen zal gaan.”

Willemien Wever (CDA) maakte duidelijk dat ze niet voor of tegen de Lidl is: „Maar ik kan de schade nu alleen nog beperken door tegen te stemmen. Dit is een trieste dag, ik vrees dat de komst van de Lidl funest is voor de toch al kwetsbare winkelstructuur, als eerste in Swifterbant.”

Vieze smaak

Vanuit CDA, GroenLinks en PvdA was er vanavond wederom veel kritiek op de door B en W gevolgde procedure. „Wij houden een vieze smaak over aan het politieke proces zoals dat is verlopen”, somberde Paul Vermast (GroenLinks). D66 hield het bij de constatering dat het proces heeft gepiept en gekraakt.

Wethouder Roelof Siepel (ChristenUnie) had heel veel woorden nodig om nogmaals uiteen te zetten dat het college in zijn ogen een consequente lijn heeft gevolgd. Wel erkende hij dat niet altijd heel duidelijk aan de gemeenteraad is verteld wanneer de volgende stap werd gezet.

De wethouder slaagde er niet in om de vieze smaak bij Vermast en Siert Jan Lap (CDA) weg te nemen. „De smaak is eerder bitterder dan beter geworden”, zeiden beide heren in koor. Ze meenden echter dat er geen argumenten waren om tegen de bestemmingsplanwijziging te stemmen. En dus bleven er slechts twee tegenstemmers over.

Dorpsvisie

Het voorstel van de PvdA om te gaan werken aan een dorpsvisie voor Swifterbant was volgens fractievoorzitter Suzanne Stoop een poging om de schade te beperken. Ze wees erop dat het dorp al maandenlang krimpt: „Wij maken ons grote zorgen over Swifterbant.”

Wethouder Irene Korting (VVD) zei ‘ontzettend blij’ te zijn met dit voorstel. Zij wil de regie voor het opstellen van de dorpsvisie bij de vereniging voor Dorpsbelangen leggen, met ondersteuning vanuit het gemeentehuis. Alhoewel het CDA de ‘aanjagersfunctie’ liever aan de gemeente toebedeelde, ging de voltallige gemeenteraad akkoord met het opstellen van die dorpsvisie.

Lidl