DeDrontenaar.nl

Vrijdag, 25 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Lidl aan de Beursstraat is volgens de huidige regels verboden; raad beslist in december

Lidl aan de Beursstraat is volgens de huidige regels verboden; raad beslist in december
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - De gemeenteraadsleden die nog twijfelden, werden gisteravond door ambtenaar Murk Falkena zonneklaar geïnformeerd: volgens het huidige bestemmingsplan is de bouw van een Lidl in Dronten-west verboden. De raad gaat eerst in september haar visie op de totale detailhandel in de gemeente Dronten vaststellen. Vervolgens komt pas in december de Lidl aan bod.

Toch stond Lidl aan de Beursstraat gisteravond op de agenda van de raadscommissie. Het ging echter niet om de vraag of de Lidl er wel of niet komen mag. „Het gaat nu om proceskant”, zo omzeilde wethouder Jaap Oosterveld (ChristenUnie) de inhoudelijke discussie.

Handtekeningen

„De Lidl in Dronten-west houdt de gemoederen nogal bezig”, zeiden Albert Bleijenberg (GroenLinks) en Roelof Siepel (ChristenUnie) in koor. Beiden wezen op de honderden handtekeningen uit Dronten-west en Swifterbant. „Vanuit de samenleving krijgen we veel en duidelijke signalen dat de komst van een Lidl op deze locatie zéér gewenst is”, zei Bleijenberg.

Het GroenLinks-raadslid wees er echter ook op dat een winkel verboden is op de locatie aan de Beursstraat: „Waarom is er niet direct tegen deze ondernemer gezegd: het is hier niet toegestaan, het is strijdig met ons beleid?”

De Boeg en De Noord

Murk Falkena antwoordde namens de wethouder dat de Lidl verschillende locaties in Dronten op de korrel had, zoals De Boeg en De Noord, maar dat deze door de gemeente allemaal bij voorbaat zijn afgewezen. Het gemeentebestuur had een voorkeur voor winkelcentrum Suydersee: „Maar de Lidl zei steeds: dat past qua omvang, bevoorrading en parkeren niet in ons beleid. En als zij niet willen, houdt het op.”

Uiteindelijk zijn de Lidl en de gemeente uitgekomen bij de Beursstraat. Falkena: „Deze locatie past niet in het bestemmingsplan, maar we wilden het wel. Het college heeft gesteld dat het een aanwinst voor Dronten zou betekenen.”

De gemeente heeft wel een aantal voorwaarden aan de Lidl gesteld. Deze zijn volgens de ambtenaar door de Lidl en projectontwikkelaar Bramer naar tevredenheid ingevuld.

December

Of dat ook tot tevredenheid van de gemeenteraad is, zal pas in december blijken. Wethouder Irene Korting (VVD) zei in antwoord op vragen van verschillende fracties dat de raad zich in september buigt over de detailhandelsvisie. Die visie kan de raad vervolgens in december meenemen bij haar definitieve besluit over het bestemmingsplan voor de Lidl in Dronten-west.

Lidl

Politiek over de Lidl

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen legde DeDrontenaar.nl de politieke partijen een stelling voor: Zo snel mogelijk een Lidl in Dronten-west. Hieronder de standpunten.

PvdA - helemaal eens

Met een groeiende economie, de woningbouwontwikkelingen in West en de ruimte die er is, is het logisch dat de Lidl gevestigd wordt in Dronten-West. Alle winkelcentra in de gemeente moeten vitaal blijven.

D66 - helemaal eens

D66 is blij dat Lidl ook in dit deel van Dronten neerstrijkt. Overigens heeft de raad hiermee al ingestemd.

SP - eens

De SP heeft niets tegen de komst van een Lidl in Dronten-West.

VVD - eens

West groeit en daar is de VVD Dronten erg blij mee! Al vanaf het begin is in West rekening gehouden met de bouw van een tweede supermarkt. Als een ondernemer wil bouwen mag dat. Goed voor de variatie in de wijk dat er ook appartementen boven komen.

Leefbaar Dronten - neutraal

Leefbaar Dronten is van mening dat hier geen rol is voor ons als raad, immers Lidl bepaalt of men in Dronten wil komen en waar. Als het past binnen de regelgeving dan kan de winkel er komen.

GroenLinks - neutraal

Over dit concrete geval hebben we geen mening. Als een ondernemer zich in Dronten wil vestigen en aan alle regels voldoet, kun je daar niet tegen zijn. Vrijheid van ondernemen betekent ook dat er concurrentie op de markt is.

CDA - oneens

Pas als we meer weten over het reilen en zeilen van de detailhandel kunnen we als CDA-raadsleden een goede afweging maken over de vestiging van een Lidl in Dronten-West. Is er voldoende vraag voor een extra supermarkt en is het de juiste plek?

ChristenUnie - oneens

Een Lidl is veel meer dan een voorziening gericht op West en heeft een bredere functie. Een dergelijke winkelketen richt zich op heel Dronten. Daarmee is het een centrumvoorziening en hoort daar dan ook thuis en kan het centrum juist versterken.