DeDrontenaar.nl

Woensdag, 8 april 2020

Dagelijks online, elke 2e maandag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Knooppunt Roggebot en Windplan Groen mogelijk in gevaar door stikstofuitspraak

Knooppunt Roggebot en Windplan Groen mogelijk in gevaar door stikstofuitspraak
Roelof Siepel
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Wethouder Roelof Siepel (ChristenUnie) verwacht dat de stikstofuitspraak van de Raad van State ook voor de gemeente Dronten consequenties heeft. Hij noemde vijf projecten die risico lopen, waaronder Windplan Groen en de werkzaamheden bij knooppunt Roggebot.

De Raad van State heeft recent een uitspraak gedaan over de beperking van stikstofuitstoot. B en W gaan er alles aan doen om te voorkomen dat de gemeente Dronten als gevolg hiervan ‘op slot’ gaat. Dit zei de wethouder vanavond in antwoord op vragen van het CDA.

Volop overleg

Volgens de wethouder is nog onduidelijk wat precies de consequenties van de uitspraak zijn. Hij noemde het ‘een gelukje’ dat natuurgebieden als de Weerribben, De Wieden en de Veluwe nog redelijk ver van Dronten af liggen. Er wordt momenteel volop overlegd over gevoerd en Siepel verwacht in de loop van deze maand alles op een rij te hebben.

In ieder geval zal de stikstofuitspraak gevolgen hebben voor vergunningen. De grootste risico’s lopen volgens de wethouder eventuele uitbreidingen van veehouderijen, woningbouwlocaties, de projecten ‘nieuwe natuur’, Windplan Groen en de werkzaamheden aan de IJsseldelta. Onder dat laatste vallen de verhoging van de Drontermeerdijk, de bouw van de nieuwe Roggebotsebrug en de werkzaamheden aan de Hanzeweg/N307 plus de aansluiting op de N50.

Windplan Groen

“Wij waren hier al bang voor”, zei vragensteller Ferdinand Zomerman (CDA) in een reactie. Hij wees erop dat er nogal wat tijdsdruk zit op Windplan Groen: ,,Halen we de deadline en wat zijn de consequenties?”

Windplan Groen