DeDrontenaar.nl

Vrijdag, 3 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Ketelhaven wacht nog steeds op gesprek over windplan: „Alsof hier geen mensen wonen”

Ketelhaven wacht nog steeds op gesprek over windplan: „Alsof hier geen mensen wonen”
Hans van Veen sprak in september de gemeenteraad toe.
Foto: Screenshot livestream gemeente Dronten.
Redactie: M.H.

KETELHAVEN - De voltallige gemeenteraad riep wethouder Jaap Oosterveld (ChristenUnie) in september op om Windkoepel Groen en de inwoners van Ketelhaven dichter bij elkaar te brengen. Anderhalve maand later wacht de commissie, die de bewoners van het bungalowpark vertegenwoordigt, nog steeds op een gesprek met de wethouder.

Hoe staat het met het contact tussen de bewoners van Ketelhaven en wethouder Jaap Oosterveld?
Hans van Veen: „Meerdere fracties hebben de wethouder tijdens de raadsvergadering opgeroepen om de bewoners van Ketelhaven tegemoet te komen. Omdat wij niks van de wethouder hoorden, hebben wij zelf een e-mail gestuurd. Ook daarna bleef het oorverdovend stil. Daarom hebben we een e-mail gestuurd aan de gemeenteraad. Nu hebben we eindelijk gehoord dat de wethouder met ons in gesprek wil.”

Wat verwachten jullie van dat gesprek?
„Ja… dat is natuurlijk de grote vraag. Wij blijven ons ernstig zorgen maken over ons woon- en leefklimaat, wanneer de grootste windturbines van Nederland op 900 meter van Ketelhaven geplaatst lijken te worden.”

Jullie noemen jezelf ‘de commissie Windplan Groen van de VvE Ketelhaven’. Wie vertegenwoordigen jullie precies?
„De ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren van Ketelhaven heeft ons aangesteld.”

Kunt u uitleggen wat jullie bezwaren zijn?
„Wij vinden dat de lusten en lasten niet gelijk verdeeld worden. En kennelijk is er geen bereidheid bij de gemeente om daar wat aan te doen. Het is zelfs al moeilijk om daarover in gesprek te komen.”

Op welke lusten doelt u?
„Wij snappen dondersgoed dat het financieel aantrekkelijk is voor de initiatiefnemers. Als ik zelf initiatiefnemer zou zijn, zou ik het ook wel aantrekkelijk vinden om zo’n windturbine achterop mijn land te hebben; vanuit financieel oogpunt en misschien ook wel vanuit duurzaamheidsoogpunt. Ik snap ook wat de financiële voordelen voor de gemeente zijn; die zijn ook groot.”

En wat zijn de lasten?
„Het is bijzonder betreurenswaardig dat - als je hier toevallig woont - het je woongenot en de waarde van je woning negatief beïnvloedt. Er wordt gezegd dat het wel meevalt en dat wij het te somber inzien. Zowel de initiatiefnemers als de ambtenaren proberen ons daarvan te overtuigen. Maar wij zien in de media en op andere locaties waar deze problematiek speelt, dat het wel degelijk een negatieve impact heeft. Ook al houdt men zich aan de wettelijke normen voor geluidshinder, dan nog zijn die normen erop gebaseerd dat 10% van de mensen er hinder van ondervindt.”

Jullie zijn ook bang voor gezondheidsrisico’s?
„Er wordt geschermd met rapporten dat het niet is aangetoond dat mensen er ziek van worden. Maar eigenlijk zegt ook het rapport van het RIVM: we weten het niet. De wetenschappelijke onderzoeken die wij aanvoeren, worden terzijde gelegd. En wij denken dan: de gemeente heeft toch ook een zorgplicht voor de burgers? Wij merken daar heel weinig van en dat willen we graag met de wethouder bespreken.”

De dichtstbijzijnde windmolen komt in de huidige plannen op 900 meter van Ketelhaven. Wat is voor jullie wel een aanvaardbare afstand?
„Volgens de Raad van State ben je belanghebbende, wanneer je op een afstand van minder dan 10x de tiphoogte woont. In Beieren staat bijvoorbeeld gewoon in de wet dat er geen windmolens binnen 10x de tiphoogte van een woning mogen worden gebouwd. Dat is dan ook afstand waar wij voor gaan: 2,5 kilometer.”

Hoeveel windmolens staan er gepland binnen die 2,5 kilometer?
„Dat zijn er op dit moment nog drie. Wethouder Ton van Amerongen heeft indertijd gezegd dat hij zich er sterk voor wou maken om deze te verplaatsen naar het verlengde van de Hondtocht. Wij vragen ons af: waarom haal je die windmolens niet gewoon weg en zet ze ergens anders neer? Flevoland is groot genoeg.”

Waar staan jullie nu in de procedure?
„Voorlopig krijgen we nauwelijks informatie. Ook het voorontwerp rijksinpassingsplan hebben wij nog niet ontvangen. We krijgen de indruk dat de wettelijke procedure misschien wel gevolgd wordt, maar tegelijkertijd doet men er alles aan om direct belanghebbenden niet de juiste informatie te geven. Het komt op ons over als een zorgvuldig geregisseerd gebeuren van mensen, die veel vaker met dit bijltje gehakt hebben. Als bewoner zit je erbij en kijk je ernaar, hoe goed je je best ook doet om je ertegen te verweren. Wij vinden dit bijzonder schandelijk. Is dit nou democratie?”

Heeft jullie commissie al in het hoofd wat de volgende stappen zijn?
„Op het moment dat het weer in de gemeenteraad behandeld wordt, zullen wij opnieuw vragen om in te spreken. We hopen dat er meer beweging komt en dat de fracties aan de wethouder blijven vragen om Ketelhaven tegemoet te komen. Wij snappen in ieder geval niet waarom te verwachten hinder, de prijs van de woning en eventuele gezondheidsklachten ondergeschikt zijn aan het beeld-kwaliteitsplan. Er wordt nu net gedaan alsof hier geen mensen wonen.”

Windplan Groen