DeDrontenaar.nl

Woensdag, 23 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Kan Dronten naar het noorden uitbreiden? „Ligt wel een drukke weg tussen”

Redactie: M.H.

DRONTEN - Als Dronten fors moet uitbreiden en misschien zelfs verdubbelen, heeft het noorden niet de voorkeur. Alleen D66 noemde deze windrichting de afgelopen week. En dan ook nog als tweede keus.

De Tweede Kamer vindt dat er in Flevoland 100.000 extra woningen moeten worden gebouwd. Het zou betekenen dat Dronten fors moet uitbreiden. De leden van de gemeenteraad bogen zich hier dinsdag over. De vraag waar de uitbreiding moet plaatsvinden, behandelen we in vijf afleveringen.

Deel 1, Noord

De provincie Flevoland heeft een aanzet gegeven voor de mogelijke uitbreidingsrichting van Dronten. Over de uitbreiding naar het noorden, ofwel de ‘andere’ kant van de Passage Dronten (zie video) richting Ketelhaven, schrijven zij:

„Ontwikkelaars met een grondpositie hebben in het verleden al geopperd vanuit de Hoge Vaart een zeer waterrijke woonwijk te ontwikkelen. Dat zou in beginsel ook aan de noordkant kunnen, in het gebied tussen beide vaarten die bij Ketelhaven bijeen komen.”

Rob van der Schans

In de gemeenteraad noemde Rob van der Schans (D66) het oosten als eerste en het noorden als tweede optie: „Alhoewel dat lastig is met het bedrijventerrein ertussen.”

Door geen enkele andere fractie werd het noorden genoemd. Wel gaven zowel CDA als ChristenUnie aan waarom zij het noorden juist nìet als optie zien. Siert Jan Lap (CDA) noemde de grote, drukke weg Passage Dronten als belemmering.

Justin den Harder (ChristenUnie): „Aan de noordkant ligt een buffer van bedrijven èn een weg waar honderd kilometer gereden wordt.”

Uitbreidingsrichting gemeente Dronten

Honderdduizend woningen