DeDrontenaar.nl

Vrijdag, 14 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Jolanda Kuiper wil pleegouders met elkaar in contact brengen: „Je hart luchten”

Jolanda Kuiper wil pleegouders met elkaar in contact brengen: „Je hart luchten”
Jolanda Kuiper (rechts) in gesprek met wethouder Ton van Amerongen.
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - „Een clubje pleegouders die je in een hok stopt met koffie.” Dat is het idee van Jolanda Kuiper bij het op te richten pleegoudernetwerk in de gemeente Dronten. „Er is niks mooiers als pleegouder dan je hart luchten bij een collega-pleegouder”, weet ze uit ervaring.

Dinsdag was Jolanda aanwezig in het gemeentehuis van Dronten. Daar werd een ideeënmarkt gehouden. Inwoners konden plannen presenteren voor de begroting van de gemeente Dronten voor 2020.

Wat is jouw plan?
Jolanda Kuiper: „Ik sta hier voor alle pleegouders in Dronten om een pleegoudernetwerk op te richten. Er zijn in Dronten zestig pleeggezinnen. Ik ben zelf ook pleegmoeder en ik weet uit ervaring: er is niks mooiers als pleegouder dan je hart luchten bij een collega-pleegouder.”

Je kunt toch ook gewoon op je ‘collega’s’ afstappen?
„Dat is vaak het probleem: soms ken je er één of twee via-via of via school, maar meestal is het niet bekend waar die pleegouders zijn. Aan de ene kant is dat goed, want je wilt niet dat het bordje ‘pleeggezin’ aan je voordeur hangt. Aan de andere kant is het ook fijn om met elkaar in gesprek te gaan.”

Even voor het goede begrip: kun je uitleggen wat pleegzorg is?
„Pleegzorg is iets anders dan adoptie! Bij pleegzorg zijn in principe de biologische ouders nog in beeld. Het is dus nooit je eigen kind; je zorgt voor het kind van een ander. Dat kan zijn in crisisgevallen, waarbij je wordt gebeld en er een uur later een kind op de stoep staat. Het kan ook gaan om kinderen die tot hun 18de of 21ste blijven omdat de rechter heeft besloten dat het kind niet thuis mag opgroeien.”

En waarom is zo’n netwerk belangrijk?
„Je komt als pleegouder in aanraking met zaken als biologische ouders, de rechtbank, een bezoekregeling. Er zijn dus hele specifieke thema’s en dan is het fijn om als pleegouders je hart te luchten.”

Wat moeten we ons voorstellen bij zo’n netwerk?
„Simpel gezegd: een clubje pleegouders die je in een hok stopt met koffie. Dan komt het gesprek vanzelf op gang. Meestal zie je dan dat mensen naar huis gaan met het idee van: ik ben niet de enige. Maar soms ga je juist met een heel bezwaard hart naar huis vanwege alle schrijnende verhalen over de ellende die kinderen meemaken.”

Zorginstelling Vitree houdt zich in Dronten bezig met pleegzorg. Is de oprichting van zo’n netwerk niet een taak van Vitree?
„Het is wat mij betreft een taak van iedereen die betrokken is bij pleegzorg. Vitree doet héél veel voor pleegouders, maar dat is altijd òf provinciaal geregeld òf een-op-een. In de praktijk sluit Vitree aan als er zo’n initiatief is, ze zijn alleen nooit initiatiefnemer.”

Ze staan er dus wel positief tegenover?
„Jazeker. Dat zie je eigenlijk altijd: iedereen omarmt dit en iedereen vindt het belangrijk. De vraag is alleen: wie begint?”

Wat hebben jullie van de gemeente Dronten nodig?
„De gemeente hoeft het niet zelf te doen, ze kunnen de hulp inroepen van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. Die helpen in heel Nederland op allerlei plekken met het opstarten van pleegoudernetwerken in samenwerking met alle partijen die betrokken zijn bij pleegzorg. Meestal wijzen ze iemand aan die kan helpen. In Dronten zou ik dat kunnen doen.”

Hoe zijn de reacties van de politiek in Dronten?
„Heel enthousiast. Iedereen vindt pleegzorg belangrijk, omdat het eigenlijk de goedkoopste vorm van jeugdzorg is. Als kinderen in een instelling geplaatst worden is het vele malen duurder en ook traumatischer voor een kind. Het begint natuurlijk bij hulp in het gezin zelf. Als dat niet lukt worden kinderen bij voorkeur in een pleeggezin geplaatst. Ik krijg vanavond ook de vraag waarom Vitree het niet doet. Dan zeg ik: als pleegmoeder zal het mij worst zijn wie het betaalt, àls het maar geregeld wordt.”

Hoe komen jullie in contact met pleegouders?
„We weten dat het er 60 zijn, dat staat gewoon op internet. Gemeenten hebben meestal geen overzicht van pleeggezinnen en zorgaanbieders beperken zich doorgaans tot een berichtje in een nieuwsbrief. Dat is vaak niet voldoende. Je bent vooral afhankelijk van de tam-tam.”

Wanneer gaat het van start in Dronten?
„Haha, ik hoop volgende week. En als er pleegouders zijn die dit lezen en die het willen, dan moeten ze zich even melden bij de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen: www.denvp.nl."