DeDrontenaar.nl

Maandag, 10 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Jean Paul Gebben wordt de nieuwe burgemeester van Dronten

Redactie: M.H.

DRONTEN - De gemeenteraad van Dronten gaat John Paul Gebben (VVD) voordragen als burgemeester. De heer Gebben is 54 jaar, oud-burgemeester van Renkum (2007 - 2016) en daarna een jaar waarnemend burgemeester in de gemeente Losser.

Hij studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente. ,,Een dynamische, intelligente en ervaren bestuurder met een pragmatische en zakelijke aanpak. Opvallend is zijn vlotte, frisse manier van communiceren”, aldus Paul Vermast, de voorzitter van de vertrouwenscommissie.

,,Hij deinst niet terug voor lastige gesprekken en zoekt actief naar draagvlak om stappen te maken die nodig zijn", vervolgde Vermast, ,,Zijn kennis van de lokale democratie, het openbaar bestuur en zijn bevlogenheid om de vernieuwing ervan vorm te geven vond de commissie aansprekend. Zijn ruime ervaring in het ambt van burgemeester en zijn grote netwerk komen goed van pas bij de uitdagingen waar de gemeente voor staat."

Bewogen afscheid

In Renkum moest hij in 2016 stoppen na kritiek uit de gemeenteraad. Hij zou tijdens een stapavond te veel hebben gedronken terwijl hij piketdienst had. Geconcludeerd werd dat de verstoorde verhoudingen niet meer te herstellen waren (bron: NRC).

Gebben gaf te kennen zijn lesje te hebben geleerd (bron: Binnenlands Bestuur). Hij kreeg daarna in Losser een tweede kans, dit keer als waarnemend burgemeester.

Sollicitatieprocedure

Na de pensionering van burgemeester Aat de Jonge hadden 20 mannen en 8 vrouwen gesolliciteerd naar de burgemeestersfunctie. Een vertrouwenscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters uit de gemeenteraad, koos daaruit twee kandidaten.

De gemeenteraad maakte vanavond tijdens een besloten vergadering een keuze uit die laatste twee overgebleven sollicitanten. De naam van de nummer twee werd niet bekendgemaakt.

Nog niet definitief

Formeel gezien is de keuze nog slechts een ‘aanbeveling’. De Commissaris van de Koning, Leen Verbeek, heeft echter al laten weten in de regel niet van de keuze van een gemeenteraad af te wijken, tenzij de raad een uiterst dubieuze persoon kiest.

Tot de installatie van de nieuwe burgemeester wordt de functie waargenomen door Ineke Bakker uit het Overijsselse Blokzijl. Zij is in oktober benoemd tot tijdelijk burgemeester. Het streven is om de nieuwe burgemeester op vrijdag 14 juni te installeren.

Persbericht gemeente Dronten:

DRONTEN - Jean Paul (J.P.) Gebben wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Dronten. De gemeenteraad heeft dit besluit vanavond genomen in een besloten raadsvergadering, op voorstel van de vertrouwenscommissie. Met deze ‘toegankelijke, zeer gemotiveerde en ervaren burgervader, netwerker en verbinder’ heeft de commissie er alle vertrouwen in de beste kandidaat in huis te halen.

‘Hij is iemand die zich met veel enthousiasme en betrokkenheid gaat inzetten voor de inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers van Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant, de regio en daarbuiten’, aldus Paul Vermast, voorzitter van de vertrouwenscommissie.

De heer Gebben is 54 jaar. Hij was van 2007 tot 2016 burgemeester van de gemeente Renkum en van 2107 tot 2018 waarnemend burgemeester van de gemeente Losser. Hij studeerde bestuurskunde aan de universiteit van Twente.

Met de voordracht van de heer Gebben door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de gemeenteraad doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht, waarna bij Koninklijk Besluit tot benoeming wordt overgegaan. Het streven is om de nieuwe burgemeester op 14 juni te installeren.

Onder meer op basis van een enquête onder de inwoners is vorig jaar een profielschets opgemaakt, ‘Dronten zoekt een nieuwe pionier’. Van de 28 sollicitanten is de heer Gebben door de vertrouwenscommissie geselecteerd als kandidaat die het best voldoet aan deze profielschets.

De vertrouwenscommissie van Dronten omschrijft de heer Gebben als een dynamische, intelligente en ervaren bestuurder, met een pragmatische en zakelijke aanpak. Opvallend is zijn vlotte, frisse manier van communiceren. Hij deinst niet terug voor lastige gesprekken, en zoekt actief draagvlak om de stappen te maken die nodig zijn. Ook in relatie tot Flevoland en de regio Zwolle.

De vertrouwenscommissie vindt dat de heer Gebben het beste past in de profielschets ‘Dronten zoekt een nieuwe pionier’. Zijn kennis van de lokale democratie, het openbare bestuur en zijn bevlogenheid om de vernieuwing ervan vorm te geven vond de commissie aansprekend. Zijn ruime ervaring in het ambt van burgemeester en zijn grote netwerk komen goed van pas bij de uitdagingen waar de gemeente voor staat. De heer Gebben beschikt over ruime ervaring op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid.

Jean Paul Gebben