DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 7 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Inhaalslag gemeente Dronten na fout rond studentenhuizen en ‘Polenhotels’

Inhaalslag gemeente Dronten na fout rond studentenhuizen en ‘Polenhotels’
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - De gemeente Dronten probeert na haar vormfout bij het toestaan van studentenhuizen en ‘Polenhotels’ te redden wat er te redden valt. Recent werd bekend dat 23 ongewenste huizen met studenten en arbeidsmigranten toch gedoogd moeten worden. Het gemeentebestuur kondigt nu een inhaalslag aan.

Volgens de regels van de gemeente Dronten moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd als een woonhuis wordt gebruikt voor studenten of arbeidsmigranten. Die regel is echter niet correct vastgelegd in de bestemmingsplannen en daarom moeten 23 studentenhuizen en ‘Polenhotels’ alsnog worden gedoogd.

De gemeenteraad heeft inmiddels maatregelen genomen, waardoor nieuwe aanvragen niet kunnen profiteren van deze vormfout.

Weinig wettelijke middelen

B en W constateren dat er weinig wettelijke middelen zijn om maatregelen te nemen ter voorkoming van overlast voor omwonenden. Daarom zoekt de gemeente het nu in wat men noemt ‘informele trajecten’.

Zo wordt er gewerkt aan een notitie, waarin wordt gesproken over buurtbemiddeling en een nauwe samenwerking met politie, Aeres Hogeschool en OFW. Er is een systeem van klachtenregistratie ingevoerd en de gemeente gaat samen met de brandweer nauwgezet controleren of bijvoorbeeld de regels van brandveiligheid worden nageleefd.

Ook wordt er nagedacht over een proef om burgers die overlast ondervinden juridische te steunen. Verder heeft de gemeente haar hoop gevestigd op een nieuwe wet, die overlast moet terugdringen.

De fractie van GroenLinks heeft inmiddels laten weten de aangekondigde maatregelen onvoldoende te vinden.

Studentenhuisvesting