DeDrontenaar.nl

Donderdag, 13 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Informatie gemeente Dronten voor ouders (coronamaatregelen)

Informatie gemeente Dronten voor ouders (coronamaatregelen)
Gemeentehuis Dronten
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

Informatie gemeente Dronten voor ouders over het coronavirus

Ouders worden opgeroepen hun kinderen vanaf maandag 16 maart thuis te houden van kinderopvang en school, in elk geval tot en met 6 april aanstaande. Dit is aangekondigd door minister Bruins voor Medische Zorg en minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs.

Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen is er wel opvang voor- en na schooltijd en onder schooltijd op de buitenschoolse opvang, het kinderdagverblijf en bij gastouders, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is alleen mogelijk op onderstaande locaties en bij gastouders die staan geregistreerd in het landelijk register kinderopvang. De opvang is zonder extra kosten.

Coördinatiegemeenten

Gemeenten worden gevraagd deze noodopvang 24 uur per dag, 7 dagen per week, voor kinderen van 0 jaar tot einde basisschoolleeftijd te gaan coördineren en de noodlocaties aan te wijzen.

Noodopvanglocaties in de gemeente Dronten

Een aantal nader genoemde locaties voor noodopvang zijn door de gemeente aangewezen:

  • Educatief Centrum Biddinghuizen
  • Be Child, Biddinghuizen
  • Kindercentrum Dronten-west
  • Kindercentrum Swifterbant
  • De Krieltjes, Dronten

Opvang bij gastouders

Voor gastouders geldt dat zij zoveel als mogelijk zelf verantwoordelijk blijven voor de bij hen ondergebrachte kinderen. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen in principe bij de eigen gastouder terecht. Indien de eigen gastouder geen opvang wil of kan bieden doordat zij of een van haar huisgenoten ziek is, en/of in een risicogroep vallen, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met uw gastouderbureau om te kijken of uw kind bij een andere gastouder kan worden ondergebracht. Indien hiertoe geen mogelijkheden zijn kunt u voor noodopvang op de bovengenoemde locaties contact opnemen met Kinderopvang Dronten via het telefoonnummer 0321-316266 of via mail centraleplanning@kinderopvangdronten.nl.

Stichting Kinderopvang Dronten doet de coördinatie en afstemming voor alle locaties in de gemeente Dronten. Heeft u vragen, dan kunt u contact met hen opnemen via telefoonnummer 0321-316266 of via mail centraleplanning@kinderopvangdronten.nl.Ouders kunnen bij aanmelding de gewenste opvangdagen en gewenste locatie doorgeven. In geval van nood kan via het mailadres centraleplanning@kinderopvangdronten.nl voor 12.00 uur de gewenste opvang voor de eerstvolgende werkdag worden aangemeld. In geval van benodigde noodopvang op werkdagen voor 07.00 uur, na 18.30 uur of in het weekend, vraagt dit wel voorbereidingstijd vanuit de kinderopvang. Ouders dienen bij opgave rekening te houden met deze benodigde voorbereidingstijd.

Kinderopvang en gastouderopvang: contract en kosten

Voor ouders geldt nog het volgende:

  • Alle kinderopvang is gesloten tot en met 6 april 2020, met uitzondering van de bovenstaande locaties en gastouders die kinderen opvangen van ouders met cruciale beroepen. Bent u wel klant van een kinderopvang-organisatie of bij een gastouderbureau? Schrijf uw kind dan niet uit, zodat uw plaats wel gereserveerd blijft. U hoeft uw kind niet af te melden; wel aanmelden via bovenstaande mailadres of telefoonnummer als u opvang nodig heeft omdat u valt onder de groep cruciale beroepen.
  • Betaal de factuur zoals u altijd al doet, ook de factuur voor april. Betaal ook het deel eigen bijdrage aan de kinderopvangorganisatie. De overheid zoekt nog naar manieren om de eigen bijdrage te compenseren.
  • Dit geldt ook voor ouders die gebruik maken van gastouderopvang: betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag om uw recht te behouden. Deze wordt doorbetaald.
  • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag; zo behoudt u uw recht op opvang en toeslag.
  • Bent u geen klant en valt u onder de cruciale beroepsgroep? Dan kunt u wel gebruik maken van deze noodopvang. Uw gegevens en de gegevens van uw kind worden wel geregistreerd; u betaalt geen extra kosten. U hoeft dus ook geen kinderopvangtoeslag aan te vragen.

Overzicht coronamaatregelen