DeDrontenaar.nl

Donderdag, 6 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Huisartsen leveren alleen medisch noodzakelijke zorg (coronamaatregelen)

Huisartsen leveren alleen medisch noodzakelijke zorg (coronamaatregelen)
Redactie: M.H.

Bericht op website huisartsenorganisatie Medrie:

Huisartsen in de regio’s Zwolle, Hardenberg en Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Urk gaan met ingang van vandaag over op het leveren van alleen medisch noodzakelijke zorg. Dat betekent dat alle bezoeken aan de huisartsenpraktijk die niet dringend zijn, worden uitgesteld.

Bovendien wijzen de huisartsengroepen één praktijk aan die zich bezig gaat houden met luchtwegklachten, die mogelijk kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus.

Alleen noodzakelijke zorg

Huisartsen zien alleen nog patiënten die medisch noodzakelijke zorg nodig hebben. Dit sluit aan op het landelijk voorschrift dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft om verdere verspreiding te voorkomen. Hierover zijn de betreffende patiënten door hun huisartspraktijk geïnformeerd.

Dit betekent dat mensen die bellen uitgebreid worden bevraagd om uit te zoeken of een bezoek aan de huisarts noodzakelijk is. In veel gevallen kan een bezoek uitgesteld worden of kan de doktersassistent of de huisarts een patiënt telefonisch van advies voorzien. Alle controles bij chronische ziekten, zoals bijvoorbeeld diabetes of hart- en vaatziekten, worden uitgesteld of telefonisch afgehandeld.

Eerst bellen

Het is belangrijk dat patiënten hun huisarts eerst bellen en er niet zonder afspraak naar toe gaan. Huisartsenpraktijken zijn gesloten voor patiënten zonder afspraak. Deze maatregel is genomen om zoveel mogelijk besmetting te voorkomen.

Speciale spreekuren

Patiënten met luchtwegklachten krijgen een afspraak op een speciaal spreekuur. In veel gevallen vindt dit spreekuur plaats op een hiervoor speciaal ingerichte locatie. Op die manier kunnen patiënten met een mogelijke coronabesmetting gescheiden blijven van andere patiënten. Mensen met andere medisch dringende klachten krijgen, na telefonisch contact, natuurlijk de huisartsenzorg die ze nodig hebben.

Overzicht coronamaatregelen

Lekker op tijd. Het spreekwoordelijke kalf is al verdronken want nu zal het aantal geïnfecteerden wellicht flink toenemen in Dronten.
Lot van Zuuk | maandag 23 maart 2020 12:21