DeDrontenaar.nl

Vrijdag, 10 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Huis voor Taal houdt themabijeenkomst over geld in de bieb

Huis voor Taal houdt themabijeenkomst over geld in de bieb
De officiële opening van het Huis voor Taal.
Foto: ©maartenheijenk.nl (archieffoto)
Redactie: M.H.

DRONTEN - De maandelijkse koffieochtend van het Huis voor Taal staat donderdagochtend 24 maart om half tien in het teken van het thema ‘geld’.

,,Het op orde krijgen en houden van je persoonlijke financiële situatie is een eerste voorwaarde om geldzorgen te voorkomen of te verminderen’’, aldus het Huis voor Taal, ,,Om laaggeletterden een houvast te bieden bij het op orde brengen en houden van hun administratie is de lesmethode ‘Voor ‘t zelfde geld’ ontwikkeld.’’ Aansluitend aan de koffieochtend krijgen de vrijwilligers uitleg over deze lesmethode.

Taalvaardigheid

Het Huis voor Taal op de Kenniswerkplaats in De Meerpaal is er voor mensen die hun Nederlandse taalvaardigheid willen verbeteren. Voor deelnemers en belangstellenden staat de koffie en thee met iets lekkers klaar.

Iedere woensdag en donderdagochtend is er een taalgids aanwezig op de Kenniswerkplaats in Dronten. In Biddinghuizen is de vrijwilliger op de vrijdagochtend en in Swifterbant op de dinsdagmiddag. De taalvrijwilligers zijn in de bibliotheek te herkennen aan hun blauwe sjaal.


Van: donderdag 24 maart 2016 09:30Tot: donderdag 24 maart 2016 11:30