DeDrontenaar.nl

Vrijdag, 5 juni 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Het gaat ondernemers bij strijd tegen ‘Polenhotel’ vooral om geld

Het gaat ondernemers bij strijd tegen ‘Polenhotel’ vooral om geld
Buurtbewoners verzetten zich tegen de komst van arbeidsmigranten.
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Voordat ze ook maar één argument hadden genoemd tegen de komst van het ‘Polenhotel’ naar De Morinel, maakten ondernemers uit de buurt duidelijk dat zij geld willen zien van de initiatiefnemers.

De broers Eric en Martin Daniëls willen het pand De Morinel 31/33 aankopen en ombouwen tot huisvesting voor arbeidsmigranten. Gisteravond hielden zij op advies van de gemeente een informatiebijeenkomst in de Open Hof. Ten overstaan van een kleine 50 buurtbewoners vertelden zij over hun plannen.

Waardedaling

Eric Daniëls was nog maar net begonnen met zijn uiteenzetting of een ondernemer riep: ,,U bent medeverantwoordelijk voor onze planschade!’’ Planschade is de schade die burgers of bedrijven lijden door plannen van de overheid. De ondernemers vrezen een aanzienlijke daling van de waarde van hun panden na de komst van de huisvesting voor arbeidsmigranten: ,,In hoeverre is dat gedekt?

De eerste spreker uit de buurt kondigde aan zijn pand te laten taxeren om later de schade als gevolg van de komst van de nieuwe buren exact te kunnen vaststellen: ,,Ik kan u zeggen: het gaat u anderhalf tot twee miljoen euro kosten.’’

Positief exploitatieplaatje

De ondernemers stelden de heren Daniëls verschillende vragen over hun solvabiliteit. Deze wensten daar niet op in te gaan: ,,Maar de gemeente werkt niet mee aan een wijziging van het bestemmingsplan als er geen positief exploitatieplaatje ligt.’’ De vraag of hij planschade na een eventueel faillissement van Arbeidmigranten Huisvesting Flevoland B.V. uit eigen zak gaat betalen, werd door Daniëls ontkennend beantwoord.

Pas later op de avond meldden de ondernemers van De Morinel hun inhoudelijke bezwaren tegen de komst van de arbeidsmigranten.

 

Lees ook:

Geachte redactie, Met verbazing lees ik uw bericht betreffende de informatiebijeeenkomst over de plannen van de heren Daniels. Ik vrees dat uw verslaggever een gekleurd beeld geeft van de werkelijkheid door te stellen dat het de ondernemers alleen om geld gaat. Het gaat ons volstrekt niet geld maar om het feit dat plaatsing van arbeidsmigranten op deze locatie in strijd is met het bestemmingsplan en de eigen beleidsnotitie Huisvesting Arbeidsmigranten van de gemeente Dronten, waarin letterlijk staat dat huisvesting op industrieterreinen waaronder woon-werk locaties niet is toegestaan. Daarnaast zal het woon-, werk- en leefgenot in een neerwaartse spiraal komen door plaatsing van minimaal 40 arbeidsmigranten, welk aantal in de toekomst kan/zal stijgen, zoals de heer Daniels toegaf. Ik kan mij dan ook duidelijk niet vinden in uw berichtgeving. Paul Wesseling
Paul Wesseling | woensdag 25 november 2015 14:19