DeDrontenaar.nl

Donderdag, 13 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

GroenLinks en ChristenUnie willen meer vluchtelingen opvangen

GroenLinks en ChristenUnie willen meer vluchtelingen opvangen
Ingezonden door: onbekend
DRONTEN – De coalitiepartijen, D66 en B en W van de gemeente Dronten hebben niet de behoefte om tegenover DeDrontenaar.nl te reageren op de oproep van Klaas Dijkhoff om vluchtelingen op te vangen.

De staatssecretaris vroeg gemeenten vorige week om meer bedden en huizen vrij te maken. DeDrontenaar.nl vroeg het college van B en W en alle fracties in de gemeenteraad om te reageren. SP en PvdA deden dat de afgelopen week al. GroenLinks en ChristenUnie hebben nu ook gereageerd:

Paul Vermast, fractievoorzitter GroenLinks Dronten:

,,Als je ziet dat de grootste vluchtelingenstroom sinds de Tweede Wereldoorlog op gang is gekomen mag en kun je volgens GroenLinks Dronten niet wegkijken dus natuurlijk zijn vluchtelingen welkom in de gemeente Dronten wat GroenLinks betreft. Maar dat blijkt ook al uit het grote AZC dat we binnen onze gemeentegrenzen herbergen.

Als het nodig is vinden we het prima als er extra opvang moet worden geboden binnen de gemeente. Hoeveel mensen we kunnen bergen is voor ons als fractie lastig aan te geven. Dat hangt vooral ook af van beschikbare en geschikte locaties. Het is daarbij in de eerste plaats aan het college van B&W daarover met voorstellen te komen.''

Jaap Oosterveld, fractievoorzitter ChristenUnie Dronten:

,,Ondanks de 1300 plaatsen in het AZC (90% ongeveer permanentte bezetting) op het Dronter grondgebied, waaruit blijkt dat veel vluchtelingen al binnen onze gemeente worden opvangen vindt mijn fractie dat we nog wel kunnen bezien of er, gezien de huidige nood, meer opvangmogelijkheden zijn.

Dronten behoort qua oppervlak bij de grootste gemeenten van Nederland, er is hier nog veel ruimte en de bewoners van het asielzoekerscentrum Roggebot zijn vooral gericht op Kampen, waardoor er mede een soort natuurlijke opvang in Kampen wordt gerealiseerd. We moeten ons ook realiseren dat we ook een van de grootste opvangcentra van het land al binnen onze gemeentegrenzen hebben. Dus we doen al veel.

Hebben we geen andere grotere leegstaande gebouwen die tijdelijk zijn in te richten en waarbij het bestemmingsplan ruimte geeft? Dit kan nader onderzocht worden. Het voormalig tuincentrum De Boeg bijvoorbeeld staat al tijden leeg. Of daar een goede opvang gerealiseerd kan worden? Het heeft in ieder geval geen woonbestemming.

Ook zou langs de randmeren bekeken kunnen worden of daar mogelijkheden te vinden zijn, vooral nu de vakantietijd voor het grootste deel achter de rug is en er vakantieaccommodatie eerder leeg zal staan.

De ChristenUnie vindt dat vluchtelingen primair in de eigen regio moeten worden opgevangen en vindt dan ook dat daarin nog meer moet worden geïnvesteerd. Dat zijn verantwoordelijkheden die op geheel andere niveaus liggen, duidelijk de landgrens overstijgend. Mensensmokkelaars maken vaak op een vreselijke wijze misbruik van de situatie. De laatste tijd worden we vaak geconfronteerd worden met schokkende ervaringen. Hier moet internationaal paal en perk worden gesteld.

Voor de huidige stroom mogen, neen moeten wij ook onze nek uitsteken en een goede en veilige opvangmogelijkheid zoeken. Daarbij hebben we ook de provinciale overheid nodig in verband met mogelijke ruimtelijke ordeningsvraagstukken, maar ook Den Haag om voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen.

Nederland heeft toch al eeuwen een traditie in deze? Het is goed om ons te realiseren dat de vluchtelingen zijn weggejaagd uit de regio door geweld dat is geïnitieerd door aanhangers van IS, die nergens voor terugdeinzen en bijzonder meedogenloos en gewelddadig zijn in hun streven naar een islamitische staat... Ook veel christenen worden verjaagd.

Een gevaar is dat in Europa de scherpe tegenstellingen tussen godsdiensten in de grote vluchtelingenstromen worden meegenomen naar Europa. Vrijheid en veiligheid voor vluchtelingen, huidige bewoners en medewerkers moeten goed geregeld worden.''