DeDrontenaar.nl

Donderdag, 6 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Golfresidentie Dronten pruimt studentenhuizen niet: "Het wordt een wildernis"

Golfresidentie Dronten pruimt studentenhuizen niet:
Fred van Bree
Foto: ©maartenheijenk.nl (archieffoto)
Redactie: M.H.

DRONTEN - Golfresidentie Dronten wil van de studentenhuizen op haar terrein af. Als studenten een kamer huren bij een bewoner, dan is dat geen probleem. Woningen met uitsluitend studenten leiden volgens de Vereniging van Eigenaren (VvE) echter tot verpaupering.

Voor zover bekend zijn er drie woningen met studenten op de Golfresidentie: Lente 14, Lente 18 en Golfresidentie 111. De VvE verzet zich fel tegen studentenhuizen, maar de gemeente wil voor de Golfresidentie geen uitzondering maken. Het kruit van de VvE is echter nog lang niet verschoten.

De pijlen van de VvE richten zich voorlopig op de gemeentelijke vergunning voor met name Golfresidentie 111. Daarnaast heeft de vereniging een ‘uitsterfconstructie’ bedacht via haar huishoudelijk reglement. En verder overweegt de VvE, afhankelijk van de argumenten van de gemeente, een gang naar de bestuursrechter. „Ja, als het moet spelen we het hoog”, verzekert secretaris Fred van Bree.

Overlast

Wat zijn precies de bezwaren? „In een studentenhuis wonen studenten zonder verder toezicht en begeleiding”, antwoordt Van Bree, „Een studentenhuis past niet in deze omgeving, het geeft overlast. Ik zeg niet dat alle studenten overlast veroorzaken, maar het komt wel veel voor.”

Volgens de secretaris plegen studenten doorgaans geen onderhoud aan de woning en de tuin: „Het wordt een wildernis. Dat zien wij op Golfresidentie 111. Daar verpaupert het.”

In een brief aan het gemeentebestuur schrijft de VvE: „Studenten golfen niet of nauwelijks, zijn in het weekeinde niet thuis en maken geen deel uit van de leefgemeenschap die de Golfresidentie wil zijn.”

Solidariteit?

Vergelijkbare bezwaren gelden ook voor andere wijken in Dronten. Moet de Golfresidentie uit solidariteit met de rest van Dronten niet enkele studentenwoningen gedogen? Fred van Bree vindt van niet. Hij stelt dat de Golfresidentie geen gewone wijk is: „Wij zijn een privaat park. Het beheer hebben we in eigen hand, we hebben statuten en een huishoudelijk reglement.”

De leden van de VvE hebben in mei ingestemd met een wijziging van dat huishoudelijk reglement. Sindsdien mogen er geen studenten of arbeidsmigranten meer in een huis wonen, zonder dat de eigenaar er ook woont. Die nieuwe regel geldt niet voor de zittende studenten. „Maar we willen niet dat er nieuwe studenten bij komen, dus dat sterft in de loop van een paar jaar uit”, weet Van Bree.

Onderlinge afstand

Bij de bezwaarprocedure tegen de gemeentelijke vergunningen is de VvE er nog niet zeker van of in alle drie de woningen de eigenaar wel of niet woonachtig is. In ieder geval richten de bezwaren zich op de onderlinge afstand van de drie huizen. Volgens de regels van de gemeente moeten studentenhuizen op minimaal 100 meter van elkaar liggen: „En dat is bij ons niet het geval. De huizen grenzen met de achtertuinen aan elkaar. Dat kàn dus niet.”

De Golfresidentie wil niet alleen van studentenhuizen af, maar heeft de poort ook gesloten voor woningen met bijvoorbeeld arbeidsmigranten. Volgens het nieuwe huishoudelijk reglement (pdf) van de VvE zijn alleen nog bewoners welkom: „Die de intentie hebben om een met een gezinsverband vergelijkbaar samenlevingsverband met elkaar aan te gaan”

„Wij zijn natuurlijk niet tegen studenten op de Golfresidentie als dat in een woning is waar ook de eigenaar zelf woont”, zegt Fred van Bree nogmaals, „We zijn wel tegen studentenhuizen.”

Binnenkort op DeDrontenaar.nl

Dossier studentenhuisvesting