DeDrontenaar.nl

Woensdag, 15 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Gemeenteraad geeft nog geen groen licht aan Windplan Groen: „Het is een kielekieleplan”

Gemeenteraad geeft nog geen groen licht aan Windplan Groen: „Het is een kielekieleplan”
Voorzitter Wim Luijkx van Windkoepel Groen.
Foto: ©maartenheijenk.nl (archieffoto)
Redactie: M.H.

DRONTEN - De meeste fracties in de gemeenteraad zetten grote vraagtekens bij de plannen voor Windplan Groen. Om dit windmolenplan rendabel te krijgen, moet er op tal van punten worden afgeweken van de spelregels, zoals die eerder zijn vastgesteld in het zogenaamde 'regioplan'. Over twee weken neemt de raad een beslissing en dat lijkt behoorlijk spannend te worden.

Waar het vanavond in de gemeenteraad om ging, was het antwoord op de vraag of Windplan Groen extra ruimte moet krijgen binnen het regioplan. Die gevraagde ruimte bestaat uit méér windmolens dan afgesproken, hogere windmolens dan afgesproken en het langer laten doordraaien van de oude windmolens dan afgesproken.

Bezwaren uit Ketelhaven

Voorzitter Wim Luijkx van Windplan Groen somde aan het begin van de vergadering nog eens alle voordelen op, in de hoop de gemeenteraad achter zich te krijgen.

Daarna kwamen meteen twee insprekers uit Ketelhaven, die juist ernstige kritiek hadden. Hans van Veen wees erop dat vlakbij Ketelhaven de hoogste windmolens van Nederland worden geplaatst. Hij pleitte ervoor om die molens 10 keer de tiphoogte bij het bungalowdorp vandaan te houden, ofwel op 2,5 kilometer afstand.

Beren op de weg

„We zien zoveel beren op de weg dat we hierin niet mee kunnen gaan”, was Frans Rietveld (SP) duidelijk. Suzanne Stoop (PvdA) is bang voor een zelfde discussie als over de windmolens bij Swifterbant: „Ik voel heel veel weerstand om hiermee akkoord te gaan.” Marianne Witteveen (ChristenUnie) had de indruk dat de gemeenteraad het mes op de keel wordt gezet: „En dat voelt niet fijn.”

Danieke van Baal (GroenLinks) wees erop dat het businessplan nauwelijks rond te krijgen is vanwege de beperkingen door Lelystad Airport. Zij vindt dat Windplan Groen bij het vliegveld moet aankloppen en niet bij de gemeenteraad van Dronten.

Niet gehoord of betrokken

Lazise Hillebregt (D66) vond het jammer dat het vooral om de economische doelstellingen van het windplan ging. Zij maakte zich zorgen over de windmolens vlakbij Biddinghuizen en Ketelhaven: „Wij constateren dat bewoners zijn die zich niet gehoord of betrokken voelen. Dat moet opgelost worden.”

Siert Jan Lap zat in zijn maag met de businesscase: „Wij willen ons nog nader laten informeren.” Foeke Bongers (Leefbaar Dronten) noemde het een ‘kielekieleplan’: „Valt dit in een aanvaardbare risicocategorie?”

Rijk kan het overnemen

Theo Vulink (VVD) zag de bui al hangen: „Stel dat dit plan niet doorgaat, welk risico lopen we dan dat overheid ook zonder de inwoners zelf windturbines gaat plaatsen?”

Over dat laatste zit wethouder Jaap Oosterveld (ChristenUnie) niet zo in. Het Rijk heeft op zich de bevoegdheid om het windpark zelf te realiseren, zonder toestemming van de gemeente Dronten. Zijn inschatting is echter dat Den Haag dit niet zomaar gaat doen.

Complex

De wethouder benadrukte meerdere keren dat het een heel complex vraagstuk is. Die complexiteit heeft vooral te maken met de nabijheid van vliegveld Lelystad. Hij besefte dat het met name gaat om de vraag hoe rendabel het windplan is: „Het is aan uw wijsheid om te wikken en te wegen”, zei hij tegen de gemeenteraad.

Die raad is daar nog lang niet uit, zo bleek uit de reacties. „De wethouder klinkt niet heel hoopvol en onze angst voor het mes op de keel is niet weggenomen” zei Marianne Witteveen. „Niet erg geruststellend”, vond Lazise Hillebregt. „We zijn nog niet helemaal tevreden”, aldus Siert Jan Lap. „Het is lastig, het is zó’n complex verhaal…”, verzuchtte Foeke Bongers.

Windplan Groen