DeDrontenaar.nl

Woensdag, 27 mei 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Gemeenteraad Dronten zet Van Veldhuizenbos op één in ranglijst van ideeën

Gemeenteraad Dronten zet Van Veldhuizenbos op één in ranglijst van ideeën
Jan Leusink (rechts) bespreekt zijn plannen met wethouder Irene Korting.
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Van alle door inwoners ingediende ideeën voor het jaar 2020 staat het Van Veldhuizenbos in Dronten bovenaan. Het initiatief om dit bos aantrekkelijker te maken was afkomstig van Jan Leusink.

Het gemeentebestuur van Dronten heeft zich voorgenomen om de inwoners actiever te betrekken bij beslissingen. Daarom werd aan de burgers gevraagd om met ideeën te komen. Het leidde tot een lijst met 46 plannen.

De leden van de gemeenteraad hebben allemaal een top drie gemaakt uit de ingediende ideeën. Aan de hand daarvan zijn de plannen op een rijtje gezet en is de raad tot een top tien gekomen. Deze is nog niet definitief vastgesteld: komende donderdag (13 juni, 19:30 uur) wordt-ie besproken.

Top Tien van de gemeenteraad

 1. Aantrekkingskracht Van Veldhuizenbos vergroten. (22 pnt.)
 2. Regiegroep oprichten over burgerparticipatie. (20 pnt.)
 3. Een structureel aanbod van natuureducatie voor de basisscholen. (19 pnt.)
 4. Opstarten van pleegoudernetwerken. (14 pnt.)
 5. Aanleggen van een fiets- en voetbrug over de Lage Vaart. (12 pnt.)
 6. Odensehuis meer onder de aandacht brengen. (9 pnt.)
 7. Leegstaande winkelpanden tegen een symbolisch bedrag verhuren aan starters. (8 pnt.)
 8. Trappen tussen terrein Flevo-scouts en Wisentbos. (7 pnt.)
 9. Zwemles voor iedereen. (7 pnt.)
 10. Opzetten van de stichting leergeld Dronten voor kansarme kinderen. (6 pnt.)

Afgewezen ideeën

 1. Sporthal bouwen bij Het Perron. (5 pnt.)
 2. Onderzoek naar ‘tweede branche’ voor winkels. (5 pnt.)
 3. Woningen voor mensen met een jaarinkomen onder de € 20.000, vooral in Swifterbant. (4 pnt.)
 4. Pauzegebouw voor creativiteit met persoonlijke aandacht. (4 pnt.)
 5. Maatregelen voor fietsers Biddingweg. (3 pnt.)
 6. Burgers en verenigingen ondersteunen bij energietransitie. (3 pnt.)
 7. Verbod op het oplaten van ballonnen. (3 pnt.)
 8. Het oprichten van een kunstenaarscollectief. (2 pnt.)
 9. Verlichting voetgangerspad bij Ichthus College. (2 pnt.)
 10. Optreden tegen auto’s, fietsen en bromfietsen in Suydersee. (2 pnt)
 11. Samenwerking en verbinding tussen zowel de informele als formele organisaties. (2 pnt.)
 12. Aanpassen van De Steiger of het bouwen van een nieuwe sporthal in Swifterbant. (1 pnt.)
 13. Opknapbeurt kleedruimtes en herstel peuterbadje zwembad Swifterbant. (1 pnt.)
 14. Geluidswerende maatregelen langs de Biddingringweg. (1 pnt.)

Kansloze ideeën (0 punten)

 1. Ontwikkel het tuincentrum De Boeg.
 2. Omheinde losloopvelden voor honden.
 3. Oplossing voor ondergrondse containers en brievenbus bij De Helling.
 4. Eigen schoolgebouw voor Christiaan Huygensafdeling.
 5. Vervanging kunstgrasveld ASVD-korfbal.
 6. Zieke bomen in Biddinghuizen verwijderen.
 7. Verbeteren afvalscheiding recreatieparken en winkeliers.
 8. Extra investeren in energietransitie
 9. Brug of pad tussen de Wijnrank en de Smederij
 10. Snippergroen verkopen aan bewoners.
 11. Meer activiteiten op Meerpaalplein.
 12. Muziekkoepel op Meerpaalplein.
 13. Opknappen van zwembaden Swifterbant en Biddinghuizen.
 14. Eén aanspreekpunt binnen de gemeente voor subsidie en sponsoring.
 15. Publieksopgraving scheepswrak kavel OJ 68.
 16. Invoering van de ja-jasticker.
 17. Vuurwerkvrije zones.
 18. Structureel extra taalhulp voor kinderen met een taalachterstand.
 19. Een beleidsplan maken voor de sportzalen in de gemeente Dronten.
 20. Een moderne sporthal.
 21. Werven en opleiden vrijwilligers voor de aanpak van eenzaamheid.
 22. Minder dierlijke producten in gemeentelijke kantines.

Aanvang: donderdag 13 juni 2019 19:30