DeDrontenaar.nl

Vrijdag, 10 april 2020

Dagelijks online, elke 2e maandag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Gemeente zet de deur open voor nieuwe ‘Polendorpen’ buiten de bebouwde kom

Gemeente zet de deur open voor nieuwe ‘Polendorpen’ buiten de bebouwde kom
De huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Visvijverweg.
Foto: Google Maps
Redactie: M.H.

DRONTEN - De gemeente Dronten zet in haar nieuwe beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten de deur open voor nieuwe ‘Polendorpen’ zoals aan de Visvijverweg bij Swifterbant. Grootschalige huisvesting voor 150 tot 300 personen moet als het aan de gemeente ligt buiten de bebouwde kom gerealiseerd worden.

De gemeente heeft een concept van het door bureau Twynstra Gudde geschreven rapport over de huisvesting van ‘Polen’ gepubliceerd. Ten opzichte van de huisvesting van studenten zijn er twee grote verschillen. Ten eerste mag grootschalige huisvesting van ‘Polen’ van de gemeente ook buiten de bebouwde kom. Ten tweede blijkt dat er voor studentenhuizen nauwelijks investeerders zijn en voor ‘Poldendorpen’ wel.

700 extra plekken

Volgens het conceptrapport is er behoefte aan huisvesting voor 700 extra arbeidsmigranten. Over drie jaar komen daar nog eens 270 plekken bij, omdat dan de vergunning voor het huidige ‘Polenhotel’ op de campus afloopt.

Het rapport meldt dat de huisvesting met name buiten de bebouwde kom of aan de randen van de kernen moet worden gerealiseerd. Daarbij wordt benadrukt dat omwonenden en andere belanghebbenden inspraak moeten krijgen.