DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 4 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Gemeente verleent uitstel lokale belastingen en heffingen voor ondernemers en zzp’ers

Gemeente verleent uitstel lokale belastingen en heffingen voor ondernemers en zzp’ers
Gemeentehuis Dronten
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

Bericht op de website van de gemeente Dronten:

Omdat de maatregelen rond het coronavirus grote financiële gevolgen hebben voor ondernemers en zzp’ers, bieden de deelnemers van GBLT, waaronder ook gemeente Dronten, ondersteuning voor de betaaltermijn van lokale belastingen:

  • Een ondernemer of zzp’er die om uitstel vraagt krijgt standaard uitstel van betaling (tot uiterlijk 31 augustus 2020).
  • Als de belastingaanslag in termijnen wordt betaald via automatische incasso, stopt dit proces ook. Na 31 augustus wordt het incassoschema verlengd met de niet geïncasseerde termijnen.
  • Geplande belastingaanslagen 2020 voor de precariobelasting, reclamebelasting en toeristenbelasting worden pas in september 2020 verstuurd.

Uitstel van betalen tot 31 augustus 2020

U kunt uitstel aanvragen via een digitaal formulier op de website van GBLT (link naar www.gblt.nl). U krijgt standaard uitstel van betaling tot uiterlijk 31 augustus 2020. Hiervan krijgt u een bevestiging per brief.

  • GBLT start de invorderingsprocedure op vanaf 1 september 2020. Dit doen wij alleen als de aanvrager voor 31 augustus 2020 niet aangeeft dat hij de periode van uitstel wil verlengen.
  • Betaalt de aanvrager belastingaanslagen via automatische incasso? Dan stoppen wij tijdelijk het afschrijven in delen voor deze belastingaanslagen. Na 31 augustus wordt het incassoschema verlengd met de niet geïncasseerde termijnen.

Uitstel van de aanslagoplegging voor genoemde belastingsoorten betekent niet dat er kwijtschelding of vermindering van de aanslag wordt verleend. De belastingplicht blijft bestaan. Vraagt een ondernemer en zzp’er niet om uitstel van betalen? Dan volgt het normale invorderingsproces volgens de huidige planning.

Gemeente Dronten int zelf de precariobelasting bij de horecaondernemers en standplaatshouders (niet weekmarkt). Deze inning wordt in lijn met bovengenoemd besluit van GBLT eveneens uitgesteld en in september 2020 opgelegd.

We begrijpen dat de corona-maatregelen grote gevolgen voor u of uw bedrijf kunnen hebben. Heeft u vragen over uw belastingen? Of loopt u tegen problemen aan? Neem dan contact op met GBLT, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur.

Link naar bericht op GBLT: https://gblt.nl/nieuws/aanvraag-uitstel-betalen-ondernemers-zzper-lokale-belastingen

Overzicht coronamaatregelen