DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 2 juni 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Gemeente Dronten wil nadenken over verplaatsen vier windmolens bij Ketelhaven

Gemeente Dronten wil nadenken over verplaatsen vier windmolens bij Ketelhaven
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

KETELHAVEN - De gemeente Dronten gaat onderzoeken of de plannen voor windmolens vlakbij Ketelhaven kunnen worden aangepast. „Verplaatsing van turbines kan zorgen voor verlichting van de hinder op Ketelhaven”, schrijft het college van B en W.

Er zijn plannen voor nieuwe windmolens vlakbij Ketelhaven. De Vereniging van Eigenaren van Ketelhaven maakt zich daar zorgen over, zo blijkt uit een brief aan de gemeente. Ze vrezen een waardedaling van de woningen en hinder van de turbines: geluid, slagschaduw en effecten op de schoorsteen van Komeco.

In gesprek

De VvE stelt voor om de vier noordelijke turbines die het dichtst bij Ketelhaven staan van de Hoge Vaart te verplaatsen naar een verlenging van de Hondtocht Noord. B en W hebben besloten dit nader te onderzoeken. De initiatiefnemers van het windpark en de VvE zijn met elkaar in gesprek over dit onderwerp.

Het voorstel van de VvE om helemaal geen windturbines aan de Hoge Vaart te plaatsen, is door het gemeentebestuur afgewezen. Dit is volgens B en W strijdig met de uitgangspunten van het regioplan windenergie en het door de gemeenteraad vastgestelde beleid.

Windplan Groen