DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 30 mei 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Gemeente Dronten doet niet meer zo moeilijk over tweede woning op boerenerf

Redactie: M.H.

DRONTEN - De gemeente Dronten is bezig om de regels voor een tweede woning op boerenerven te versoepelen. B en W buigen zich binnenkort over een voorstel, waarin staat dat een terugtredende boer best een eigen woning mag bouwen. Ook de regels voor zorgwoningen, bijvoorbeeld mantelzorg, worden in dit voorstel opgerekt.

Momenteel mogen er uitsluitend extra bedrijfswoningen op boerenerven worden gebouwd en dan alleen onder hele strikte voorwaarden. In de praktijk gebeurt het haast nooit, omdat de noodzaak meestal niet kan worden aangetoond.

Bovendien was de gemeente Dronten bang dat deze huizen op den duur als ‘burgerwoning’ zouden worden gebruikt, omdat de ‘rustende boer’ er na pensionering blijft wonen. In dat geval is er feitelijk geen sprake meer van een bedrijfswoning.

Beleid is veranderd

Op zich biedt de wet voldoende mogelijkheden voor een tweede woning op een boerenerf. De gemeente heeft zelf haar woonbeleid de laatste jaren aangepast, waarbij er meer ruimte is voor bijvoorbeeld mantelzorg- en kangoeroewoningen.

Daarom heeft het gemeentebestuur nog eens goed gekeken naar dit onderwerp. Concrete aanleiding waren de verzoeken van de maatschap Oordt-van der Wal (Reveweg 14) en de heer Rozendaal (Colijnweg 26) voor een tweede woning.

Geen negatieve effecten

In de voorbereiding voor een nieuw beleid concludeert de gemeente nu dat een extra woning niet tot wezenlijke negatieve effecten op het landelijk gebied leidt. Ook is de verkeersveiligheid niet in het geding en is er op de meeste erven ruimte zat.

Het milieu vormt eveneens geen belemmering. Als iemand intrek neemt in een zogenaamde ‘plattelandswoning’, dan aanvaardt hij automatisch de bijbehorende geur- en geluidsoverlast.

Wel een goede motivatie

In het voorstel zoals B en W dat binnenkort bespreken, staat dat er eigenlijk niet zoveel tegen is op een tweede woning, ook al is die voor de bedrijfsvoering niet echt noodzakelijk. De rem gaat er volgens de voorlopige plannen nog niet volledig af: „Overal een extra woning is zeker niet gewenst, dus er moet zeker een sociaal en/of maatschappelijke noodzaak zijn dan wel een vorm van zorgverlening.”

Dat er naderhand iemand anders - een ‘burger’ - intrek neemt in de woning, is wat het voorstel betreft niet meer zo’n probleem.

Naschrift van de redactie (15 maart, 12:20 uur)

  • Bovenstaand artikel is gewijzigd. Aanvankelijk schreven we dat het besluit al genomen was. Inmiddels blijkt dat B en W nog geen beslissing hebben genomen.