DeDrontenaar.nl

Vrijdag, 18 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Geluidsoverlast Biddingringweg valt volgens provincie wel mee: geen extra maatregelen

Redactie: M.H.

DRONTEN - De provincie Flevoland heeft besloten geen extra maatregelen te nemen om geluidsoverlast van de Biddingringweg tegen te gaan. Volgens de provincie valt het wel mee met de herrie.

De gemeente Dronten had de provincie gevraagd onderzoek te doen naar mogelijkheden om het geluid te reduceren. Gedeputeerde Staten hebben daar nu op gereageerd.

GS wijzen erop dat er onlangs een ‘Actieplan Geluid’ is vastgesteld. Daarin staan voorwaarden wanneer wel of niet geluidreducerende maatregelen worden genomen. De Biddingringweg ter hoogte van Dronten voldoet niet aan deze voorwaarden: „En daarom wordt niet op het verzoek van de gemeente ingegaan.”

Biddingringweg