DeDrontenaar.nl

Vrijdag, 25 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Geen flauw benul wat er nu precies gaat gebeuren in de diverse winkelcentra

Geen flauw benul wat er nu precies gaat gebeuren in de diverse winkelcentra
Hier en daar een bankje is niet voldoende.
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - „Ik geloof niet dat als je bankje neerzet een ondernemer een broodjeszaak gaat beginnen”, verzuchtte Foeke Bongers (Leefbaar Dronten) donderdag. Na twee jaar plannen maken, gesprekken voeren en rapporten schrijven moet er deze maand een beslissing worden genomen over de actieplannen voor de diverse winkelcentra in de gemeente Dronten. Verschillende fracties hebben echter nog geen flauw benul wat er precies gaat gebeuren.

Voorzitter Dinand Ekkel trok na de beraadslagingen de conclusie dat veel fracties worstelen met het onderwerp. Het laatste woord is er dan ook nog niet over gesproken. Peter Duvekot (SP) was het meest eerlijk: „Voor mij is het nog niet heel concreet. Ik woon in Biddinghuizen en mijn vraag is: wat gaat er nu precies gebeuren in Biddinghuizen als ik ja zeg tegen dit plan?”

Basisvariant

Wethouder Irene Korting (VVD) heeft de gemeenteraad drie varianten voorgelegd voor de winkelcentra Suydersee, Biddinghuizen en Swifterbant. Als het aan haar ligt, kiest de gemeenteraad voor de goedkoopste optie, de basisvariant.

Die variant gaat uit van het zo aantrekkelijk mogelijk maken van de openbare ruimte. Daarnaast wil de wethouder de ondernemers faciliteren. „Maar we willen de verantwoordelijkheid daar laten waar-ie hoort: bij de vastgoedeigenaren en de ondernemers.”

De meeste fracties zijn er nog niet van overtuigd dat dit de juiste aanpak is. „Ik ben het met u eens dat de openbare ruimte onze primaire rol is”, erkende Siert Jan Lap (CDA), „Maar ik betwijfel of een extra bankje echt doorslaggevend is.”

Rob van der Schans (D66) was het met hem eens: „Ik ben een beetje teleurgesteld.” Foeke Bongers: „Door een bankje en een groenstrook krijgen we geen bloeiend centrum. Dat gaat absoluut niet gebeuren.”

Aanjaagfonds

Het CDA wil daarom een stapje verder gaan: „Want de ondernemers roepen: help ons!” Siert Jan Lap ziet wel wat in een herontwikkelfonds, bijvoorbeeld om te komen tot een soort ruilverkaveling. Suzanne Stoop (PvdA) toonde zich eveneens gecharmeerd van het idee van zo’n ‘aanjaagfonds’.

Irene Korting hield de boot af: „Onze taak als overheid is de openbare ruimte. Dáárin willen we investeren. Moeten we het geld van de belastingbetaler nou gebruiken voor een nieuwe gevel of het verbouwen van een winkel? Dat is geen zaak van ons.”

Bovendien is er op zich volgens de wethouder niet zo heel veel mis met de winkelcentra: „De consument geeft hoge cijfers, we hebben mooie winkelcentra. We kunnen het geld maar één keer uitgeven en dus leggen wij de prioriteit bij de openbare ruimte.”

Stapje voor stapje

Wat de raad later deze maand gaat beslissen, bleef onduidelijk. De wethouder deed de toezegging dat er om de twee of drie jaar een koopstromenonderzoek komt. Suzanne Stoop stelde voor om aan de hand van de resultaten van die onderzoeken iedere keer te kijken wat er nodig is. Zij wil daarmee eigenlijk aansturen op de maximumvariant.

Ze vond Rob van der Schans aan haar zijde: „We moeten uit de modus stappen van een beetje poetsen. Er zijn grootschalige investeringen nodig die de winkelcentra daadwerkelijk vooruit helpen.” Als voorbeeld noemde hij het opkopen van de kiosken aan Het Ruim.

Paul Vermast: „Als we nu uitgaan van alleen de basisvariant en dat is het dan, dat zouden wij dat als GroenLinks heel jammer vinden.” Ook Foeke Bongers stelde voor om het stap voor stap te doen: „Om nu meteen de maximale stap te zetten, heeft weinig zin. Wij willen eerst kijken wat een stap oplevert en op basis van het succes zetten we de volgende stap.”