DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 11 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Geen enkele partij is het oneens met stelling over bijstand en verplicht (vrijwilligers)werk

Geen enkele partij is het oneens met stelling over bijstand en verplicht (vrijwilligers)werk
Morgen zijn de gemeenteraadsverkiezingen
Foto: ©maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - Van de partijen die woensdag meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen is niemand het oneens met de stelling 'Mensen in de bijstand zijn verplicht om (vrijwilligers)werk te accepteren'.

DeDrontenaar.nl heeft stellingen ontvangen van de lezers en voorgelegd aan de politieke partijen. De standpunten van de politiek zijn ook verwerkt in de stemwijzer van deze krant.

Stelling:
Mensen in de bijstand zijn verplicht om (vrijwilligers)werk te accepteren.

VVD - helemaal eens

Voor de VVD Dronten is het vragen van een tegenprestatie voor de bijstand vanzelfsprekend. Werk geeft ontwikkeling, voldoening en structuur. Hierbij gaat betaald werk boven vrijwilligerswerk. Wij kijken altijd naar wat iemand wél kan.

Leefbaar Dronten - helemaal eens

De tegenprestatie in Dronten verlangt wat Leefbaar Dronten betreft van inwoners met een uitkering dat naar vermogen of kunnen een maatschappelijke bijdrage word geleverd.

D66 - helemaal eens

Tegenprestatie is nadrukkelijk geen straf! Wij zien eigen kracht, groeien, ritme blijven houden en dicht bij jezelf blijven als aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. Daarmee willen wij zoveel mogelijk maatwerk leveren.

CDA - eens

Iedereen doet mee! Wie geen betaald werk heeft, kan vrijwilligerswerk doen. Het CDA wil een uitzondering maken voor werkzoekenden boven de 60 jaar die meerdere dagen per week vrijwilligerswerk doen en voor mantelzorgers van een ziek familielid.

PvdA - eens

Veel mensen in de bijstand verrichten al nuttige activiteiten. De gemeente moet een activerend en stimulerend beleid voeren. Het doel is dat mensen werken naar vermogen.

ChristenUnie - eens

Wanneer de gemeente een uitkering verstrekt mag een tegenprestatie verwacht worden. Daarbij is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten van deze mensen.

Jezus Leeft - neutraal

Het is wel belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen gestimuleerd worden, maar niet mensen in een verplicht hokje plaatsen.

SP - neutraal

Bijstandsgerechtigden hebben allerlei verplichtingen terwijl multinationals en bankdirecteuren zich alles permitteren. Probeer eens een positieve benadering.

GroenLinks - neutraal

Bij het doen van een tegenprestatie moet altijd gekeken worden naar de (on)mogelijkheden van de bijstandsgerechtigde. Tegenprestatie kan bestaan uit verplicht vrijwilligerswerk, maar ook verlenen van mantelzorg.

Stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen