DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 6 juni 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Flevoziekenhuis over coronacrisis: ,,Het beeld is stabiel"

Flevoziekenhuis over coronacrisis: ,,Het beeld is stabiel
Redactie: M.H.

Persbericht Flevoziekenhuis Almere:

Het beeld in het Flevoziekenhuis is stabiel. Dagelijks presenteren zich op de SEH circa 25 – 30 patiënten met COVID verdenking. Ongeveer de helft daarvan wordt in het ziekenhuis opgenomen.

We hebben 2 COVID verpleegafdelingen: één voor patiënten met COVID verdenking, één voor bewezen COVID patiënten. Gezamenlijk liggen daar gemiddeld circa 30 patiënten. De capaciteit van deze afdelingen is toereikend.

We kunnen het aanbod nu goed aan, we hebben voldoende medewerkers. We zetten extra medewerkers in op de SEH, de IC en de twee COVID afdelingen. We hebben afgelopen weken veel verpleegkundigen / artsen opgeleid en getraind zodat zij ondersteuning kunnen bieden bij de zorg voor corona patiënten. Dit gaat met name om artsen / verpleegkundigen die door het wegvallen van geplande operaties etc. hun reguliere werk deels niet kunnen doen. We krijgen ook veel aanbod van gepensioneerde medewerkers of andere mensen met ervaring in de zorg.

De druk op de intensive care is nog steeds hoog. In de normale situatie hebben we 12 IC plekken. We zijn nu tijdelijk opgeschaald naar 17 plekken. De intensive care is omgevormd tot Corona IC (12 beademingsplekken).Daarnaast hebben we de reguliere IC ingericht op de OK (5 plekken nu), waar patiënten liggen die geen corona hebben.

We bereiden ons voor op een verdere uitbreiding van IC plekken. Dit is sterk afhankelijk van enerzijds levering van beademingsapparatuur en anderzijds beschikbaarheid van adequaat opgeleide medewerkers.

Wat betreft het persoonlijk beschermingsmateriaal. Het is cruciaal dat onze mensen goed en veilig kunnen werken. Op korte termijn beschikken we nog over voldoende materiaal, maar het blijft schaars. Dit vraagt voortdurende inzet. Ook hierover is landelijke en regionale afstemming. We willen alleen materiaal inzetten dat getest en bewezen veilig is. Daarom werken we samen met een landelijk inkoopconsortium van ziekenhuizen.

Onze mensen werken hard onder zware omstandigheden. Contact met patiënten en familie / bezoek is door maatregelen zeer beperkt. Dat is ook voor onze medewerkers zwaar en ongewoon.

We benadrukken dat spoed en semispoed-zorg gewoon doorgaat ook voor niet corona-patiënten. Mensen die een acuut probleem hebben (bijvoorbeeld pijn op de borst, acute pijn in de buik) moeten bellen met hun huisarts en als dat nodig is kunnen gewoon zij naar het ziekenhuis komen. Ook bevallingen, oncologische operaties, etc. gaan gewoon door. Patiënten hoeven niet bang te zijn dat ze in het ziekenhuis het coronavirus oplopen. Er is een strikte scheiding aangebracht tussen patiënten die wel en geen coronavirus hebben. Er gelden zeer strikte maatregelen rondom hygiëne.

Reguliere afspraken en planbare zorg proberen we zoveel mogelijk op een andere manier te doen. Bijvoorbeeld telefonisch of digitaal. De sfeer is goed. Er wordt hard gewerkt. Er is veel saamhorigheid. We krijgen veel steun en waardering van de buitenwereld. Dat doet ons goed! Hartverwarmend!

Tot zover deze update. Meer nieuws via onze website: www.flevoziekenhuis.nl of sociale media.

Overzicht coronamaatregelen