DeDrontenaar.nl

Zondag, 9 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Flevoziekenhuis Almere:,,Wij beschikken over voldoende capaciteit" (coronamaatregelen)

Flevoziekenhuis Almere:,,Wij beschikken over voldoende capaciteit
Redactie: M.H.

Update Flevoziekenhuis, Almere

Actuele stand van zaken

Op dit moment zijn er 3 positief geteste patiënten opgenomen en 5 patiënten waarbij een verdenking is op het coronavirus (stand van zaken 19 maart 9:00 uur). Inmiddels zijn in totaal 80 patiënten opgenomen en ontslagen met verdenking corona. Aantallen fluctueren dus sterk.

Toegangsbeleid vastgesteld

Met ingang van vrijdagochtend 20 maart 8.00 uur geldt een nieuw toegangsbeleid voor het ziekenhuis. Waarbij alle verkeerstromen strikt gescheiden worden. Doel is besmette patiënten of met een verdenking op besmetting volledig te scheiden van bezoekers / patiënten / medewerkers die geen verdenking op besmetting hebben.

  • De hoofdingang is geopend voor patiënten en bezoek tussen 8.00 en 17.00 uur.
  • In het weekend is de hoofdingang geopend tussen 10.00 en 15.00 uur

De overige in- en uitgangen van het ziekenhuis zijn toegewezen aan specifieke doelgroepen waarbij uitgangspunt is dat patiënten met (of verdenking op) coronavirus niet kruisen met overige medewerkers / patiënten / bezoekers.

Start uitvraag patiënten bij hoofdingang

Vanaf woensdag 18 maart staan medewerkers bij de hoofdingang van het ziekenhuis, waar zij patiënten en bezoekers ontvangen. Patiënten, bezoekers en medewerkers worden actief bevraagd of zij klachten hebben op het gebied van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en koorts. Dit geldt voor patiënten met een afspraak én voor bezoek. Eventueel kan de temperatuur worden gemeten. Patiënten die geen klachten hebben kunnen doorlopen naar binnen. Patiënten die wel klachten hebben worden verwezen naar de COVID-poli.

Steunbetuigingen

We krijgen veel steunbetuigingen van (regionale) leveranciers, vandaag zijn er 5.000 tulpen door de Tulpentelers uit Flevoland en Noordoostpolder. Ze zijn tussen 15.30 en 17.00 uur uitgedeeld bij mijnInfopunt. Domino’s pizza heeft 200 pizza’s gebracht. Zie voor filmpje en foto’s op onze Facebook pagina. Hartverwarmend! Dit wordt zeer gewaardeerd door onze collega’s.

Aanbod materiaal

Wij krijgen van alle kanten materialen aangeboden, mondkapjes en andere beschermingsmiddelen. Sommige zijn heel concreet en direct te gebruiken, zoals 500 isolatiejassen van Bergman Clinics, ander aanbod is soms dubieus of niet van toepassing. Aangeboden beschermingsmaterialen worden altijd gescreend op kwaliteit / toepasbaarheid. We gebruiken alleen materialen die aantoonbaar veilig zijn en voldoen aan de richtlijnen. Er is ook landelijke en regionale afstemming op dit punt. Zodat het materiaal ingezet daar kan worden ingezet waar dat het hardst nodig is.

Aanbod (oud)zorgpersoneel

Wij krijgen van alle kanten hulp aangeboden, onbekenden via sociale media, maar ook bekende oud-medewerkers die hun hulp aanbieden. Zeer welkom. In overleg met HR kijken we of en waar mensen kunnen worden ingezet. Ook hiervoor geldt dat mensen wel aan de kwaliteitseisen moeten voldoen (geldige BIG registratie / opleiding). Op dit moment hebben we voldoende medewerkers om goede en veilige zorg te kunnen bieden.

Wij beschikken over voldoende capaciteit. Er zijn berichten in de media over de opvang van patiënten uit andere gebieden. Dit is de normale gang van zaken, wordt – zeker nu – centraal geregeld. Dergelijke verzoeken tot overname van een ic-patiënt komen binnen bij het ROAZ, die binnen het netwerk kijken wie plek heeft. Meestal is dat binnen de grote centra. Daarop volgt verzoek aan betrokken IC om patiënten op te nemen. In theorie kan het dus zeker zijn dat ook wij op enig moment een verzoek voor een ic-patiënt uit – bijvoorbeeld – Brabant krijgen. ROAZ (regionale ziekenhuizen) overleggen dagelijks met elkaar. Flevoziekenhuis valt onder regio Amsterdam.

Net als andere ziekenhuizen schalen we onze capaciteit ook op, door bijvoorbeeld extra beademingsplekken te creëren op een deel van de operatiekamers die nu niet gebruikt worden.

Tot nu toe is er nog voldoende plek op onze intensive care, maar mocht dat nodig zijn dan kunnen we dus over extra beademingsplekken beschikken.

Overzicht coronamaatregelen