DeDrontenaar.nl

Vrijdag, 10 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Flevoland gaat misschien nòg meer doen aan wind- en zonne-energie

Flevoland gaat misschien nòg meer doen aan wind- en zonne-energie
Flevolandse bestuurders ondertekenen het conceptplan.
Foto: Studio Wierd
Redactie: M.H.

DRONTEN - Alle gemeenteraden en andere volksvertegenwoordigers in Flevoland zijn uitgenodigd om op woensdag 18 maart naar Dronten te komen om te praten over de regionale energiestrategie. Er is een conceptrapport opgesteld, waarin de huidige plannen voor wind- en zonne-energie zijn beschreven en afspraken worden gemaakt over hernieuwbare warmte en energiebesparing.

In het conceptplan is omschreven wat er in Flevoland wordt gedaan om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 te halveren en in 2050 nagenoeg te laten verdwijnen. De provincie stelt daarbij, dat er met name op het gebied van windenergie al veel gebeurt in Flevoland.

Wind en zon

„Flevoland gaat dus al een grote bijdrage leveren aan de klimaatdoelen van Nederland. Maar het kan zijn dat er nog meer van Flevoland gevraagd gaat worden”, aldus de provincie in een persbericht, „Daarom staat in het conceptplan ook dat onderzocht gaat worden of en zo ja welke mogelijkheden er nog meer zijn voor grootschalige opwek door wind en zon.”

Voorwaarde voor de provincie is wel dat inwoners erbij betrokken moeten worden. Bovendien moet het voor de inwoners betaalbaar zijn om mee te doen aan de energietransitie.

Aan het plan is meegeschreven door onder andere de gemeente Dronten, waterschap Zuiderzeeland, Oost Flevoland Woondiensten en Flevonice.

Aanvang: woensdag 18 maart 2020 00:00