DeDrontenaar.nl

Zaterdag, 30 mei 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Dronten vertrouwt niet dat het op vliegveld Lelystad bij 25.000 vluchten blijft

Dronten vertrouwt niet dat het op vliegveld Lelystad bij 25.000 vluchten blijft
Foto: maartenheijenk.nl
Redactie: M.H.

DRONTEN - De gemeente Dronten denkt niet dat de groei van vliegveld Lelystad beperkt blijft tot 25.000 vluchten per jaar. Volgens burgemeester Aat de Jonge heeft niemand het geloof dat de overheid daarin te vertrouwen is. Hij pleit daarom voor openheid.

De gemeente Dronten heeft onlangs de Alderstafel verlaten. Dit is het overlegorgaan met betrekking tot de uitbreiding van Lelystad Airport. Rob Huyser, directeur Luchtvaart van het ministerie, heeft in een gesprek gevraagd wat er voor nodig is om de gemeente te doen terugkeren aan die tafel. Dronten heeft daarop gesteld dat openheid een absolute eis is.

De Alderstafel vergadert in beslotenheid en er worden geen verslagen gepubliceerd. Volgens de burgemeester is dat één van de redenen waarom er in de samenleving weinig vertrouwen is in een eerlijke procedure rond de uitbreiding van het vliegveld.

Het blijft niet bij 25.000

Aat de Jonge constateert dat Schiphol fors wil groeien en dat de 10.000 geplande vluchten van Lelystad een druppel op de gloeiende plaat zijn: „Zelfs het doorgroeien naar 25.000 vluchten levert voor Schiphol weinig op.”

De burgemeester heeft er dan ook geen fiducie in dat het blijft bij die 25.000 vluchten en dat het verbod op nachtvluchten gehandhaafd blijft: „Er is geen vliegveld in de wereld waar dat voor de eeuwigheid zo geregeld is. Dat kàn ook niet.” Hij stelt dat weinig burgers de overheid daarin vertrouwen.

Gesprek met minister

De burgemeester heeft minister Cora van Nieuwenhuizen ontmoet bij de nieuwjaarsreceptie van het koninklijk huis. Bij die ontmoeting heeft hij nogmaals aangedrongen op uitstel van vliegveld Lelystad.

De gemeente heeft inmiddels ook een brief aan de minister gestuurd over de Alderstafel. „Wij zijn bereid te overwegen terug te keren als alles openbaar wordt”, zegt de burgemeester in een toelichting.

Openbaarheid

Het betekent dat er van tevoren een agenda wordt rondgestuurd en dat iedereen bij de vergaderingen aanwezig moet kunnen zijn, inclusief de pers en gemeenten die geen lid zijn. Ook moeten er verslagen worden gemaakt. Mocht de Alderstafel vervangen worden door een ander orgaan, dan eist Dronten ook daar openbaarheid.

„Waar je ook staat - of je nu voor of tegen bent - één ding is helder: er is veel onrust”, aldus de burgemeester, „De bedoeling van die Alderstafel was om draagvlak creëren. Nou, dat is tot nu toe niet erg geslaagd. Wij willen een poging doen om het vertrouwen te herstellen, ook om het oude land een kans te geven om gehoord te worden.”