DeDrontenaar.nl

Dinsdag, 14 juli 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Dronten niet blij met ‘ingewikkeld circuit’ van Kampen via Flevoland naar Music Club

Redactie: M.H.

DRONTEN - Het verkeer vanuit Kampen naar de omgeving van de Music Club rijdt vanaf 2022 eerst door Flevoland en daarna terug richting Kampen. „Wij hebben vraagtekens gezet bij die ingewikkelde ontsluitingsstructuur”, schrijven B en W van Dronten.

De brug bij Roggebotsluis wordt de komende jaren vervangen en er komen parallelwegen langs de N307 (Hanzeweg/Flevoweg). „Dit komt de bereikbaarheid van de gemeente Dronten ten goede, met mogelijke spin-off in economische zin”, zo reageert het college.

Music Club

Op Kampens grondgebied ligt de Music Club aan de N307 en in die omgeving liggen ook enkele recreatievoorzieningen. De toekomstige bereikbaarheid van dat gebied is B en W een doorn in het oog: „Vanuit Kampen moet men via een ingewikkeld circuit eerst over Flevolands gebied rijden, om vervolgens via de parallelweg weer richting Kampen en Music Club terug te rijden.”

Volgens de projectorganisatie is er geen andere of betere ontsluiting mogelijk. De gemeente Dronten zegt echter allerlei suggesties te hebben gedaan: „Niet alleen vanwege verkeerskundige redenen, maar ook vanuit de landschappelijke impact op Drontens grondgebied vanwege het grotere benodigde ruimtebeslag.”

Niet blij

Dronten is niet blij met de reactie op die suggesties: „In de beantwoording is men niet geslaagd voldoende duidelijkheid te scheppen over de motieven en mogelijke alternatieven. De provincie zag geen aanleiding om vanuit onze opmerkingen het ontwerp aan te passen.”

B en W vragen zich nu af of het verstandig is om mee te werken aan de plannen van de provincie. Tegelijkertijd is de gemeente echter gebaat bij een snelle oplossing van het knooppunt Roggebotsluis en de N307. Daarom is besloten het plan wel ter inzage te leggen.

Knooppunt Roggebot