DeDrontenaar.nl

Maandag, 21 september 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Dronten dubbel zo groot? Bedenker Daniël Koerhuis ontmoet veel enthousiasme

Dronten dubbel zo groot? Bedenker Daniël Koerhuis ontmoet veel enthousiasme
De kamerdelegatie in Dronten met wethouder Peter van Bergen (li.).
Foto: Twitter @danielkoerhuis
Redactie: M.H.

DRONTEN - Tweede Kamerlid Daniël Koerhuis (VVD) heeft in Dronten veel losgemaakt met zijn motie voor de bouw van 100.000 extra woningen in Flevoland. In het uiterste geval kan zijn plan betekenen dat de gemeente Dronten dubbel zoveel inwoners krijgt. Vrijdag bracht hij een werkbezoek aan Dronten.

Met uitzondering van Urk bezocht Koerhuis vrijdag alle Flevolandse gemeenten. Hij werd daarbij vergezeld door fractiegenoot Helma Lodders en de CDA-kamerleden Hilde Palland-Mulder en Julius Terpstra. Het was een gezelschap met regionale roots, want Lodders komt uit Zeewolde, Palland uit Kampen en Terpstra is geboren en getogen in Emmeloord. Koerhuis zelf woont in Raalte.

U hebt nogal wat losgemaakt in Dronten. Bent u zich daarvan bewust?
Daniël Koerhuis: „Jazeker. Maar het woningtekort in Nederland, ìs ook nogal wat. We komen volgens het CBS 315.000 woningen tekort. Er moet heel wat gebeuren om dat op te lossen. En daarom ben ik blij dat Flevoland wil meewerken. En natuurlijk begrijp ik dat het veel losmaakt.”

Hoe waren vrijdag de reacties in Dronten?
„De wethouder heeft een presentatie gegeven hoe het in Dronten staat met de motie. Ze zijn er enthousiast mee bezig: de gemeenteraad is enthousiast, de wethouder is enthousiast. Dus dat was fijn om te horen.”

Heeft wethouder Peter van Bergen bevestigd dat Dronten een flinke bijdrage wil leveren aan die 100.000 woningen?
„Ja. En dat is heel fijn.”

Dronten heeft nu bijna 42.000 inwoners. In de gemeenteraad willen sommige fracties groeien naar 75.000 en anderen naar maximaal 65.000. Zijn er vrijdag aantallen genoemd?
„Het aantal dat de wethouder van Dronten noemde was 10.000 woningen extra. Of eigenlijk: in ieder geval 10.000 extra.”

Was het enthousiasme in de andere gemeentes even groot?
„Ja, overal wordt er hard aan gewerkt. Ik kan het niet anders zeggen.”

De gemeenteraad van Dronten heeft gezegd: extra woningen is goed, maar dan moet er méér gebeuren. Daarbij worden onder andere de infrastructuur en werkgelegenheid genoemd.
„Dat is precies wat ik ook altijd gezegd heb. Het mooie van Flevoland is, dat het ooit is ingepolderd voor onder andere woningbouw. Een groot deel van de gronden in Flevoland is nog in handen van het Rijksvastgoedbedrijf. Ik heb gezegd dat die opbrengsten zoveel mogelijk moeten terugvloeien naar de provincie. Voor infrastructuur, voor openbaar vervoer, voor voorzieningen, voor natuur.”

Woensdag is er over dit onderwerp een ‘technische briefing’ van de vaste kamercommissie Binnenlandse Zaken. Wat houdt dat precies in?
„Donderdag hebben wij het halfjaarlijkse debat met de minister over de plancapaciteit voor de bouw van het aantal woningen per provincie. Woensdag komt de ambtenaar van het ministerie daar een technische toelichting op geven. Daarna hebben wij nog drie provincies apart uitgenodigd, waaronder Flevoland.”

Wat is de conclusie van het werkbezoek?
„Bijzonder veel enthousiasme bij de gemeentes om aan de slag te gaan met die 100.000 extra woningen en zo een bijdrage te leveren aan de oplossing van het woningtekort in Nederland.”

Honderdduizend woningen

Prima zaak als Dronten doorgroeit naar 65000/75000 inwoners. Dan hoop ik echter wel dat oeververbindingen met Elburg, Kampen en de NOP, op een dusdanige manier worden verbeterd dat de reistijd de polder uit niet in de knel komt. Ruimte genoeg voor infrastructurele verbeteringen en uitbreiding natuur.
Leusink | maandag 15 juni 2020 13:03
goede zaak, laat Dronten maar groeien tot 100.000 inwoners! bouwlocatie: v-d Hamlaan en bedrijven terrein Houtwijk ( zo houd je het centum in het midden.
truus melisand | maandag 15 juni 2020 19:18
Ik zou niet te snel gaan bouwen. Hoeveel mensen zitten erop te wachten om onder de aanvliegroutes van Lelystad Airport te gaan wonen? Of denkt Den Haag dat de burger dat al vergeten is....
R. Petersen | woensdag 17 juni 2020 08:19