DeDrontenaar.nl

Zondag, 9 augustus 2020

Dagelijks online, elke 2e woensdag van de maand op je deurmat in de gemeente Dronten

Drentse Vereniging Triënte (coronamaatregelen)

Drentse Vereniging Triënte  (coronamaatregelen)
Redactie: M.H.

Gezien de recente ontwikkelingen en aangescherpte regels omtrent het coronavirus heeft het bestuur van Drentse Vereniging Triënte besloten al haar activiteiten tot 6 april 2020 te annuleren. We geven hiermee gehoor aan de aangescherpte regels om onnodig contact te vermijden. De activiteiten die komen te vervallen is de Toneelavond die op 27 maart 2020 zou plaatsvinden in de Open Hof te Dronten. En het zogenaamde Neutieschieten op 3 april 2020 dat zou worden gehouden in het Denksportcentrum te Dronten.

De mensen die inmiddels kaarten hebben gekocht zullen hierover bericht van ons ontvangen. Door de huidige onduidelijkheid over wat de maatregelen na 6 april 2020 zullen zijn, plannen wij vooralsnog geen nieuwe data in.

Overzicht coronamaatregelen